02.01.2014 10:10

29er

Nastavení 29er takeláže ve slabém, středním a silném větru - iRegata.cz

Tato větrná škála závisí samozřejmě na hmotnosti posádky a to především kosatníka, ale také na zkušenostech a technice jízdy. 

Obecně ale lze vycházet z těchto čísel:

  • Slabý vítr: 2-8 uzlů (1-4 m/s)
  • Střední vítr: 8-15 uzlů (4-7 m/s)
  • Silný vítr: 15+ uzlů (7+ m/s)

Napětí takeláže

V jachtingu používáme celou řadu měřičů napětí takeláže od různých výrobců od těch lacinějších páskových, až po digitální. Nejrozšířenějším modelem je ale jednoznačně pružinový měřič Loos. S ním se nejčastěji uvádí také doporučení optimálního nastavení takeláže.

      

Měřič umístíme na přední stěh do výšky přibližně třech jeho délek od spodního čepu. 

Vítr Číslo na stupnici měřiče Loos
Slabý 18-19
Střední 19-21
Silný 21-24

Napětí takeláže můžeme regulovat pomocí čepů v žebříčcích na bočních vantech (viz. obrázek). Čím je čep s vantem umístěn na žebříčku výše, tím menší bude v takeláži napětí. Pochopitelně je třeba, aby byly čepy umístěny na obou bocích ve stejné díře.

Jelikož je délka bočních vantů na různých lodích odlišná, tak musíte pokaždé při změně lodě, či takeláže znovu přeměřit napětí.

Pokud jezdíte trvale na jedné lodi, pak si do svých zápisků, ale také fixem na loď, napište umístění čepů pro různé síly větru. Tím získáte jistotu a nastavíte vždy ty správné hodnoty.

Nová lanka se mohou protáhnout o 10-15 mm, a to většinou na na bočních vantech. Proto je třeba napětí takeláže pravidelně kontrolovat. Zejména po velmi větrných dnech. 

   

Pokud náhodou nemáte po ruce měřič napětí takeláže a nemůžete si jej ani půjčit, pak pro hrubé nastavení postačí následující postup. Pro slabý vítr (napětí 18-19) najděte osobu vážící 73 kg a požádejte ji, aby se vám zavěsila dle obrázku za hrazdy na příď lodě. Na vás je, aby jste napnul přední stěh a vložil čep do oka a kování. Pokud je vant příliš krátký, pak povolte boční vanty na žebříčcích vždy o půl díry, dokud přední vant nebude začepován v kování. Pro střední vítr pak dáte čep o půl díry níže na bočních žebříčcích a pro silný vítr o dalších půl díry. Během jízdy by závětrný vant neměl být volný. 

Nastavení paty stěžně - průhyb spodní části stěžně můžete snadno regulovat pozicí paty stěžně v drážce umístěné v lodi. Závodníkům je dle třídových pravidel dovoleno permanentně přizpůsobit patu stěžně, pokud chceme spodní část prohnout (tlak je na zadní straně paty), nebo stěžeň ve spodní části tužší (tlak je na přední straně paty).

Nastavení paty stěžně - průhyb spodní části stěžně může být větší zvýšením tlaku na zadní část paty. Při úpravě stěžně buďte velmi opatrní a pravidelně proměřujte napětí takeláže, které bude vzrůstat. Tato úprava je vhodná pro lehké posádky.

Nastavení paty stěžně - menší průhyb spodní části stěžně zajistíme usazením paty stěžně na její přední část. Opět provádějte průběžně měření napětí takeláže. Tato úprava je vhodná pro těžké posádky.

 

Kosatka - napětí předního lemu

Když máte ustrojenou loď, jste převlečeni a chystáte se vyplout, je tu ještě několik prvků, které musíte před vyplutím nastavit dle stávajících větrných podmínek. Jedním z nich je i napětí předního lemu kosatky.

Vítr Nastavení
Slabý 2-7 uzlů Dle obrázku. Spíše menší napětí. Jen lehce vyhlazené varhánky.
Střední 8-15 uzlů Dotaženější. Vyhlazené varhánky po celé délce. Nepřetáhnout!!!
Silný 15+ uzlů Mírně přetáhněte, aby se za vantem udělala vertikální bublina.

 

Spodní lem (outhaul)

Spodní lem dotažený do pozice 1.

Spodní lem volnější - pozice 2.

Vítr Nastavení
Slabý 2-7 uzlů Ve velmi slabém větru je spodní lem dotažen na hloubku profilu plachty 6-7 cm, tedy do pozice 1. Pokud vítr zesílí na 5+ uzlů, nebo jsou větší vlny, pak musíme zvýšit výkon ve spodní části plachty a nastavíme hloubku 15-18 cm, tedy pozici 2.
Střední 8-15 uzlů Ve větru 8-10 uzlů nastavíme pozici 2. Zejména lehčí posádky pak dotahují na pozici 1.
Silný 15+ uzlů Je třeba vyploštit plachtu. Nastavte pozici 1.

Udělejte si na laně ovládajícím spodní lem značky, aby jste mohli opakovaně lem nastavovat do stejné pozice.

 

Kiking a cunningham

Kiking

Vítr Nastavení
Slabý 2-7 uzlů Bez napětí
Střední 8-15 uzlů Když přitáhneme otěž, tak kiking nesmí být volný, aby se ráhno nezvedalo během manévrů a při práci s otěží. 
Silný 15+ uzlů Ve větru 15-20 uzlů je kiking velmi dotažený. Pokud je vítr silnější a ztrácíme kontrolu, pak jej můžeme nepatrně povolit a zvětšit přetočení zadního lemu plachty a snížit tím výkon v horní části.

Cunningham - přední lem hlavní plachty

Vítr Nastavení
Slabý 2-7 uzlů Bez napětí
Střední 8-15 uzlů Jen lehce vyhladíme varhánky.
Silný 15+ uzlů Se sílícím větrem více dotahujeme až na maximum. Na zadní kurz nepovolujeme.

Kosatkový jezdec

Pozice kosatkového jezdce je ve velmi slabém větru 2-4 uzly na vnějším dorazovém čepu. Pak se posouvá na vnitřní čep, kde zůstává i ve středním větru. V silném větru jezdec opět vracíme na vnější pozici. 

             

Vnější pozice jezdce.                                            Vnitřní pozice jezdce.

Kosatková otěž - pro většinu povětrnostních podmínek umísťujeme šekl s otěží na středovou díru zadního rohu kosatky. 

Ve slabém, středním i silném větru umísťujeme šekl s otěží na středovou díru zadního rohu kosatky. To nám dá za všech podmínek optimální kombinaci stoupavosti a rychlosti. Jen ve velmi slabém větru, nebo naopak v extrémních podmínkách je někdy rychlejší použít spodní díru blíže k palubě. Tím otevřete zadní lem kosatky v horní části, což je právě ve specifikovaných podmínkách žádoucí. V obou případech klademe důraz především na rychlost lodě, než na stoupavost. Proto tomu musíme také přizpůsobit techniku jízdy. 

Kosatková otěž

Dotažení kosatkové otěže je zásadním trimovacím prvkem na této lodi. V každém případě je opět nutné mít na otěži dobře viditelné značky tak, jak je tomu na horním obrázku. Rozdíl pouhých 5 cm v dotažení vám totálně změní tvar zadního lemu kosatky a výrazně ovlivní stoupavost, nebo rychlost při křižování proti větru. Z tohoto důvodu je třeba vysledovat trim ostatních lodí a to zejména ve spolupráci s coachem. Jen pravidelným testováním v kvalitním poli lodí, se naučíte optimálně trimovat kosatku v různých povětrnostních podmínkách a rychle na tyto změny reagovat. 

Předozadní vyvážení lodě

Pozice posádky ve velmi slabém větru má obrovský vliv na rychlost lodě. Jak praxe, tak i hydrodynamická teorie říká, že zanořenější příď a záď jen občas lízající vodní hladinu, jsou ideální pro slabý vítr. Pro lepší udržení profilu plachet pomáhá lehký náklon do závětří. Tím navíc snížíme smáčenou plochu a odpor.

 Optimální pozice pro střední a následně velmi slabý vítr.

Zde je příklad toho, jak by odtoková hrana měla vypadat. Voda opouští hladce záď a nechává za sebou hladkou stopu s řadou malých bublin. Sami si vyzkoušejte pozici posádky vpředu a více vzadu a sledujte dění za zádí. Zkoušejte to s lodí v absolutní rovině a také v náklonu. Pokud záď zanoříte, pak uvidíte velké víření za lodí a záďovou vlnu.


Menší turbulence znamená menší odpor a pochopitelně větší rychlost lodě.
Se sílícím větrem a zvyšujícími se vlnami se posádka postupně přesouvá více k zádi. A to zejména při skluzové plavbě. 

Tipy a triky

Trimovací prvek Doporučení
Hlavní otěž Více hlavní = více výkonu. Povolujte, když potřebujete udržet loď v rovině, ale ne dříve, než je kosatník maximálně vyvěšen na trapézu. 
Udržujte ráhno ve středu. To vám zajistí stoupavost.
Dotahujte otěží zadní lem plachty bez přetahování kikingu.
Ráhno blízko osy i na zadní vítr. Podpoříte tak profil stěžně a napětí v předním lemu genakru a tím i jeho tvar. Loď je pak lépe vyvážená.
Kosatková otěž Více kosatky = větší výkon. Příliš kosatky = ruční brzda.
Zcela povolíme při extrémně ostrém kurzu s genakrem a můžeme stoupat. Větší povolení na zadní vítr odlehčí příď, která se pak tolik neboří do vln.
Spinakrová otěž Otěž dotažená na hranici prolamování lemu. V poryvech povolíme pro lepší akceleraci a menší náklon.
Hlavní výtah Plachta vždy maximálně vytažená.
Výtak kosatky Ovládá hloubku profilu v přední části. Dotaženější = plochá kosatka. Volnější = hlubší kosatka. Přetažení ale zároveň posouvá profil dopředu a to zhoršuje stoupavost. 
Spinakrový výtah Povolenější výtah přitáhne zadní lem a povolí přední. Dotaženější výtah přitáhne přední lem a povolí zadní. 
Spinakrová tackline Má stejný vliv, jako výtah genakru. Jen genakr nám odputuje více do strany. 
Spodní lem - outhaul Povolený = hlubší spodní část plachty, dotažený = plochá plachta.
V kombinaci s cunninghamem vyploštíme dokonale plachtu.
Cunningham přední lem Více dotažený = plochá plachta
Cunningham ohýbá špičku stěžně, posouvá profil plachty dopředu a otevírá zadní lem.
Kiking Více kikingu = plošší spodní část plachty, dotaženější a zavřenější zadní lem, větší průhyb spodní části stěžně.
Napětí spír Větší napětí nám umožní lepší kontrolu profilu plachty. Pokud jsou spíry volné, tak si plachta dělá co chce.
Pozice bočních vantů Níže na žebříčku = větší napětí = menší stranové prověšení kosatky a větší průhyb stěžně = plošší plachta
Pata stěžně Tlak vpředu = tužší stěžeň, tlak vzadu = měkčí stěžeň a větší průhyb
Kormidlování Přestoupávání vám dá výšku, ale ne rychlost. Odpadání vám dá rychlost, ale ne výšku. Na zadní vítr je to naopak. Při ostření získáte rychlost, ale nejedete dostatečně dolů.
Kosatkový jezdec Posunutím do strany otevíráme trysku mezi hlavní plachtou a kosatkou. Vnější pozice umožní větší dotažení kosatkové otěže a lepší kontrolu zadního lemu po celé délce.
Úchyt kosatkové otěže Horní díra = hlubší profil kosatky ve spodní části při stejném zavření zadního lemu
Spodní díra = plošší spodní část při stejném profilu zadního lemu, nebo otevřenější zadní lem a stejně plochý spodek.
Délka čeleně Delší čeleň drží genakr dále od ostatních plachet a ten navíc lépe zvedá špičku z vody.
Ploutev Povytažením snižujete výkon. To se hodí v extrémních podmínkách. Zasunutá ploutev zvyšuje stoupavost a výkon.
"V" úchyt hlavní otěže Delší "V" udrží ráhno blíže k ose, ale dodá menší napětí v zadním lemu. Při kratším "V" je třeba více dotahovat kiking/otěž.
Úhel kormidla Předkloněný list usnadňuje kormidlování.
Přední vant Delší vant je lepší pro silný vítr. Kratší zmenší záklon, což pomůže ve slabším větru.
Lanko v lemu plachet Minimálně dotáhněte k zabránění vibrace v lemu. U předního lemu genakru mírné předpětí.

Tabulky hrubého nastavení trimu:

Slabý vítr 2-7 uzlů

Trimovací prvek Nastavení
Napětí takeláže 18-19 (Loose) na předním stěhu
Kosatka - přední lem Spíše volnější. Jen lehce vyhlazené varhánky
Spodní lem - outhaul Ve velmi slabém větru spíše dotaženější na 6-7 cm. Se sílícím větrem povolit až na 15-18 cm.
Kiking Bez napětí
Cunningham Bez napětí
Kosatkový jezdec V úplně slabém větru vnější čep. Se sílícím větrem přesouváme na vnitřní čep.
Kosatková otěž - uchycení Pouze ve velmi slabém větru spodní díra. Jinak vždy střední.
Předozadní vyvážení Ve velmi slabém špička ve vodě a záď nad vodou a mírný náklon do závětří. S brízou záď líže vodu - maximální vodoryska. Loď v rovině.

Střední vítr 8-15 uzlů

Trimovací prvek Nastavení
Napětí takeláže 19-21 (Loose) na předním stěhu
Kosatka - přední lem Vyhlazené varhánky na předním lemu
Spodní lem - outhaul Nejprve 15-18 cm a se sílícím větrem dotahujeme na 6-7 cm
Kiking Při dotažené otěži nesmí být kiking volný.
Cunningham Jen jemně vyhladíme varhánky.
Kosatkový jezdec Střední díra
Kosatková otěž - uchycení Střední díra
Předozadní vyvážení Příď zanořená 3-5 cm a záď těsně na hladině. Při jízdě ve skluzu na zadní vítr se přesouváme dozadu.

Silný vítr 15+ uzlů

Trimovací prvek Nastavení
Napětí takeláže 21-24 (Loose) na předním stěhu
Kosatka - přední lem Na břehu dotáhneme tak, aby za předním vantem byla mírná podélná bublina.
Spodní lem - outhaul Maximálně plochá plachta. Tedy spíše méně než 6-7 cm.
Kiking Ve větru 15-20 velmi dotažený. Pak můžeme mírně povolit.
Cunningham Velmi dotažený. Na zadní vítr nepovolujeme. 
Kosatkový jezdec Nejprve vnitřní a pak vnější pozice.
Kosatková otěž - uchycení Střední díra a později i spodní díra.
Předozadní vyvážení Pokud plujete ve skluzu, pak držte příď nad vodou.

Boj o přežití

Trimovací prvek Nastavení
Kiking Mírně povolíme, aby se plachta otevřela v horní části.
Ploutev Povytáhneme o 15 cm.
Kosatkový jezdec Vnější čep.
Kosatková otěž - uchycení Spodní díra.
Kosatková otěž - napětí Mírně otěž povolíme, abychom plachtu otevřeli v horní části.

Tento článek Davida Křížka na iRegata.cz byl sestaven na základě doporučení předních závodníků třídy (Scott Babbage) a především Australské závodnice Nicky Bethwaitové.

—————

Zpět


Trim 29er

/album/trim-29er-/b-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/a2-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/a-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/a1-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/a3-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/a4-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/a5-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/a7-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/a8-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/a9-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/a6-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/r-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/t-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/z-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/as-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/a23-jpg1/

—————

/album/trim-29er-/a29er-jpg4/

——————————


Soubor ke stažení