21.12.2013 14:18

29er - výzva k podání žádosti o přidělení plachetnic


VV projednal podmínky využití 10 plachetnic 29er zakoupených z dotace MŠMT na svém prosincovém zasedání a schválil následující usnesení:

Ke každé lodi bude vydána servisní knížka, do které budou zapisovány veškeré (i drobné) opravy a změny na lodi. Lodě budou přidělovány na základě smlouvy s konkrétní posádkou (u nezletilých s jejich zákonným zástupcem). Doba použití lodě bude vždy na dobu určitou - jeden kalendářní rok s možností prodloužení. Na lodích 29er nesmí být prováděny svépomocí žádné změny ani opravy. Opravy případně změny bude provádět výhradně jeden Českým svazem jachtingu určený odborník. Ve výjimečných případech (např. při poruše na regatě) ji může provést i jiná osoba, avšak vždy pouze se souhlasem pověřeného zástupce ALT 29er. Každá loď musí projít po sezoně servisní prohlídkou u odborníka určeného ČSJ a uživatel lodě je povinen k servisní prohlídce loď na vlastní náklady dopravit. V zimním období budou lodě uloženy (pokud nebudou využity k závodní či tréninkové činnosti) ve smluvním skladu ČSJ v Roudnici nad Labem. Žadatel o zapůjčení lodě pro rok 2014 musí splňovat následující podmínky:
-        Úhrada kauce ve výši 55 000,- Kč.
-        Nevratný příspěvek do fondu oprav ve výši 10 000,- Kč, který zahrnuje náklady na zimní uskladnění lodě, drobné opravy nehrazené pojišťovnou nebo z kauce a roční pojištění lodě.
-        Posádka bude povinná zúčastnit se min. 3 závodů v ČR s koeficientem 4 a výším.
-        Při rozhodování o přidělení lodě bude VV ČSJ přihlížet zejména k jachtařské vyspělosti posádky, dosavadnímu přístupu k jachtingu a nasazení, případně k podpoře mateřského klubu apod.
-        Žadatelé si musí uvědomit, že 29er je technicky náročná plachetnice nevhodná pro začátečníky a určená zejména pro mládež s ambicemi přechodu na olympijské skify.

Žádosti prosím zasílejte na sekretariát ČSJ do 10. ledna 2014.

Dana Dvořáková
generální sekretář

Český svaz jachtingu
Email: jachting@cstv.cz
Tel./fax: +420 242 429 253
Mob.: +420 604 186 733
Web: www.sailing.cz

—————

Zpět