10.11.2013 15:36

49er - technika jízdy a práce posádky

V následujícím textu se zaměříme na techniku jízdy na olympijském skifu 49er. Jedná se o technicky velice náročnou plachetnici a tak je třeba dbát na každý detail.

OBRATY

I když má loď téměř stejnou hmotnost jako plachetnice Fireball, křižování je poněkud složitější. Loď jede vyšší rychlostí a během obratu díky velké ploše plachet výrazně zpomalí. Loď je mnohem širší, obrat trvá déle a kormidelník má navíc trapéz. Kormidlo je přibližně stejné jako u Fireballa, ale plocha plachet je více než o 100% větší. Přesto je dostatečně velké, aby zvládlo svoji práci pod vodou. Při malé rychlosti v obratu je třeba pohyb kormidla podpořit prací s plachtami a jejich těžištěm. Povolením kosatky a přitažením hlavní plachty zvýšíme návětrnost lodě, která zahájí obrat s mírnou podporou kormidla. 

Po technické stránce, díky rapidně se snižující rychlosti trupu během obrátky, by mělo být zrychlení při začátku obratu podstatně nižší než na konci. Při perfektním obratu se stálou rychlostí bude zrychlení otáčení zvyšováno v obratu. Maximální bude uprostřed a postupně sníženo u konce, podobně jako sinusoida. V reálu to bude ale díky rapidně se snižující rychlosti vypadat trochu jinak. Sinusoida bude spíše nepravidelná a vychýlená spíše u konce. 

Základní pravidla pro obrat:
 • Udržujte loď v rovině, či v náklonu do návětří
 • Uvolněte kosatku asi o 100 mm za normálních podmínek a o 200 mm při silném větru
 • Při začátku obratu dotáhněte hlavní plachtu do středu a povolte po dokončení
 • Do obratu vjíždějte pozvolna s rychlejším ukončením
 • Při obratu zhoupněte loď do návětří (budoucího závětří)
 • Přebíhejte co nejvíce vpředu - zašlápnutím zádě se loď zastaví, zejména ve slabém větru

Existují dvě obecně používané techniky obratu: technika obratu KOSATNÍK PRVNÍ a KORMIDELNÍK PRVNÍ

Kormidelník první
 1. Kormidelník ohlásí obrat, kosatník potvrdí a uvolní kosatku
 2. Kormidelník drží otěž hlavní plachty a přesune se z hrazdy na křídlo. Tam se uvolní z trapézu.
 3. Kormidelník zahlásí signál  a vyostří kormidlem
 4. Loď se začne otáček a kosatník, který se již uvolnil z trapézu sleduje balanc a začne se přesouvat ke středu a postupně až na nový bok
 5. Kormidelník se přesunul na nový bok, zatočil a nyní sleduje příď
 6. Kosatník doběhne k hrazdě a zavěsí se
 7. Kosatník přebírá hlavní plachtu a kosatku a trimuje, jakmile začne loď zrychlovat. Kosatku dotahuje až při dosažení max. rychlosti.
 8. Kormidelník se zavěsí a vysune.
Kosatník první
 1. Kormidelník ohlásí obrat. Kosatník povolí kosatku a vyhákne se z trapézu.
 2. Kormidelník se posouvá více dopředu a kosatník ke středu lodě, kde u kladky na ráhně uchopí otěž hlavní plachty
 3. Když se loď začne stáčet do návětří, kormidelník se postaví na křídle a tím se uvolní z hrazdy a přeběhne přes loď. Kormidlo zústává natočeno a urychluje obrat. 
 4. Při tomto kroku se kosatník přesunul na druhý bok a stejně jako kormidelník, který udržuje rovnováhu a sleduje příď.
 5. Kormidelník uchopí pínu a dokončí obrat. Volnou rukou uchopí ručku hrazdy a vysune se bez zaháknutí. To učiní až později, stejně jako kosatník. Způsob jak se zavěsit je různý. Někdo používá techniku nahákávání na konci obrátky bez dotyku ručky.
 6. Kosatník dotáhne kosatku až když loď nabere maximální rychlost.

Při slabém větru nesmí být výchylka kormidla příliš velká. Působí jako brzda.

ODPADÁNÍ U NÁVĚTRNÉ BÓJE

49er má velkou plochu plachet a technika odpadání na návětrné bóji je mezi skifaři nazývána "Twilight zone," protože je zde velká nejistota, co se týče úspěšnosti manévru. Je zde nutná velká dovednost. Odpadání se musí pravidelně trénovat.

Rychlost lodi přibližující se k návětrné bóji je asi 9 až 11 uzlů. Proces dobře provedeného odpadnutí bude trvat asi 5 až 7 sekund a na jeho konci se bude loď pohybovat dvojnásobnou počáteční rychlostí. Prvním problémem je tedy poměr zrychlení. Chce to praxi. Schopnost lodě udržet příď nad vodou závisí na rychlosti trupu. Při malé rychlosti bude pomalu se pohybující trup odolávat větší síle z takeláže, než je obvyklé. 

 • Bude-li předpověď znamenat silnější vítr, dotáhněte boční vanty o jednu až dvě díry níže.
 • Rychlost lodi vše usnadní. Přijíždíte-li k návětrné značce a máte-li dostatečnou výšku, odpadněte o pár stupňů a zvyšte tak rychlost. Dokonce i dva uzly navíc, budou mít velký význam.
 • Povolte kiking a zajistěte maximální uvolnění a otevření zadního lemu.
 • Nepovolujte přední lem hlavní plachty. Udělejte to až po ukončení manévru. Naopak kiking je po ukončení manévru nutné mírně dotáhnout.
 • Přeneste váhu ke křídlu a maximálně k zádi lodě.
 • Nebojte se manévru. Buďte rozhodní. Ve skutečnosti je vš velmi kontrolované, ale rychlé.
 • Hlavní plachtu ovládá kormidelník rovnoměrně s prací kormidla
 • Kosatník hodně povolí kosatku a pomáhá udržovat stabilitu.
 • POZOR NA ZABOŘENÍ ŠPIČKY!!!
 • Jakmile je vše pod kontrolou, posádka odhalzuje, nebo se kormidelník opět maximálně vyvěsí a kosatník zahajuje vytažení spinakru.

VYTAŽENÍ SPINAKRU

Při vytahování spinakru používáme tři základní techniky: NÁVĚTRNÉ, ZÁVĚTRNÉ a  PŘI HALZE.

Návětrné vytažení
 1. Kosatník se přesune do lodě a začne vytahovat spinakr. Kormidelník zústává na hrazdě a udržuje loď v rovině. Dá povel k vytahování a hlásí: "1. sáling. 2. sáling. 1 metr. Je tam." Kosatník se tak plně soustředí na vytahování.
 2. Asi v době, kdy kormidelník zvolá "1. sáling," by měl s lodí mírně odpadnout a přesunout se blíže ke středu lodě. Tím se spinakr odlepí od předního lemu.
 3. Kormidelník teď pluje hodně po větru s mírným náklonem lodě do závětří, dokud není spinakr asi 1 metr od špičky stěžně. V tomto okamžiku začíná kormidelník pozvolna ostřit a opět se vyvěsí ven z lodě. Manévr napomůže snazšímu nafouknutí spinakru v závětří. Kormidelník má v ruce hlavní i spinakrovou otěž.
 4. Jakmile kormidelník zvolá "Je tam," kosatník si bere otěž spinakru a trimuje. Plynule se přesouvá do trapézu a loď prudce akceleruje.
Závětrné vytažení (je velmi podobné)
 1. Kosatník se přesune do lodě a zahájí vytahování spinakru. Kormidelník zústává na boku, či na hrazdě a dává povel k vytažení ("1. sáling. 2. sáling...").
 2. Kormidelník zústává v trapézu a udržuje rychlost lodě a tím i zdánlivý vítr, který pomáhá udržet spinakr od stěžně. S vytahováním probíhá i plynulé odpadání, ale ne ve stejném rozsahu, jako při návětrném vytažení. Kormidelník tentokrát neslézá z hrazdy. 
 3. Jakmile spinakr dosáhne špičky, kosatník rychle přejde na bok se spinakrovou otěží a spinakr se nafukuje. Vše probíhá ve větší rychlosti a pod větší kontrolou stability.
 4. Posádka je v trapézech a plně vyvažuje.
Vytažení při halze

Zahájení stejné, jako při vytahování z návětří, ale odpadnutí pokračuje až do halzy. Se správným načasováním posádka dostane spinakr na vrchol stěžně, když ráhno přebíhá osu lodě. V ten okamžik bere kosatník spinakrovou otěž a běží s ní na hrazdu. To je jediný případ, kdy se kosatníkovi vyplatí přejít přímo na hrazdu, protože to je schopen udělat rychleji než kormidelník.

HALZOVÁNÍ SE SPINAKREM

 • Kormidelník se musí dívat stále dopředu
 • Halzujte poté, co jste získali rychlost s poryvem větru, nebo při sjezdu z vlny. V tomto bodě budete menší tlak v plachtách. Loď bude mít nejvyšší rychlost, a proto bude dobře ovladatelná.
 • Udržujte loď maximálně v rovině.
 • Myslete pozitivně - maximální nasazení a sebedůvěra.

Používáme dvě ovyklé techniky halzy. Tou častější je KOMIDELNÍK PRVNÍ  a tou druhou KOSATNÍK PRVNÍ.

Halzování kormidelník první
 1. Kormidelník se přesune jako první na bok, nebo do kokpitu. Dle zvyku. Musí být schopen se volně pohybovat po lodi. Důležité je, aby byla loď během manévru maximálně v rovině. 
 2. Je-li kormidelník připraven, zvolá "halza." Kosatník se přesouvá do kokpitu a zároveň dotahuje spinakrovou otěž asi o 1/2 metru (někdy tuto činnost může převzít kormidelník).
 3. Jakmile je vše připraveno, kormidelník přitahuje pínu a pomáhá halzování.
 4. Kosatník přetahuje spinakr a vysouvá se na hrazdu.
 5. Během toho se kormidelník otočil uprostřed lodě a sedí na návětrném křídle.
 6. Jakmile se spinakr naplní, posádka vyběhne do trapézů.
 7. Kormidelník trimuje hlavní plachtu a ujistí se, že jsou prohozené spíry.

Celý manévr vyžaduje důkladné načasování. Neplítvejte časem při srovnávání lodě. Ztrácíte tím rychlost. Nerozhodnost znamená jistou koupel.

Halzování kosatník první
 1. Kosatník předá spinakrovou otěž kormidelníkovi a přesune se do lodě.
 2. Kosatník se skrčí a uchopí novou otěž spinakru
 3. Kormidelník zvolá "halza," povolí hlavní plachtu, vytáhne se, táhne kormidlo k sobě a začíná halzovat
 4. Když se loď začne otáčet, kosatník dotáhne spinakr asi o 1/2 metru a vysunuje tělo na nový bok, až sedí úplně na kraji křídla. Kormidelník se postavením na křídle odhákne a běží přes loď. Cestou bere novou pínu, ale nechává ji volně dokud není na novém boku čelem ke směru jízdy. Do druhé ruky bere hlavní plachtu.
 5. Kormidelník se přesune rovnou do trapézu a kosatník čeká na nafouknutí spinakru. Pak jde také do trapézu.

Stejné triky platí u obou technik. Opět je druhý způsob rychlejší a často i kormidelník mění místo s kosatníkem snadněji. 

Před halzou se vyplatí pumpnutím přitáhnout spinakrovou otěž a povolit hlavní plachtu. Loď se pak snáze přetočí do halzy.

Halzování bez genakru

Je to stejné jako halzování se spinakrem, ale je potřeba větší nasazení. Je třeba maximální rychlosti a loď musí být bezpodmínečně v rovině. Při dobrém halzování přejde hlavní plachta přes střed sama. Někdy jí však musí kosatník pomoci. Kormidlem zahájíme odpadání až tehdy, je-li loď v naprosté rovině a pod kontrolou. Ztratí-li loď rychlost, ať už je důvod jakýkoliv, přerušíme halzování a uděláme opět vše pro získání rychlosti. Jinak skončíme ve vodě!

STAŽENÍ SPINAKRU

Opět máme několik způsobů. Nejbezpečnější je NÁVĚTRNÉ, nejčistší ZÁVĚTRNÉ a nejrychlejší PŘI HALZE.

Stažení v návětří
 1. Kormidelník je na hrazdě a přebírá spinakrovou otěž od kosatníka
 2. Kosatník se přesune z hrazdy do lodi a uvolní výtah spinakru. To je signál pro kormidelníka, aby pustil otěž a kosatník spinakr rychle zatahuje.
 3. Kosatník musí obouruč rychle zatahovat a kormidelník v té chvíli (1-3 sec.) rychle odpadá. Nemusí již být na hrazdě.
 4. Pokud je manévr dobře načasován, střed spinakru vyskočí na návětrné straně předního lemu kosatky. 
 5. Kosatník zatáhne spinakr do vaku.

V případě stahování do závětří je to naprosto stejné, kromě toho, že spinakr je v bezpečí, když jsou všechny tři okav ústí vaku.

VYOSTŘENÍ V BRÁNĚ

 • Kosatník musí udržovat rovnováhu. Kormidelník je na hrazdě a kosatník se přidá, je-li dostatek větru. 
 • U bóje přeostřit a pozvolna odpadat do větru. Takto se hlavní plachta rychleji naplní a získáme výšku. Loď maximálně v rovině. Kosatník dotahuje kosatku až při maximální rychlosti.

iRegata.cz

—————

Zpět


49er skiff

/album/a49er-skiff/a49er-5-jpg/

—————

/album/a49er-skiff/a49er-6-jpg/

—————

/album/a49er-skiff/a49er-3-jpg1/

—————

/album/a49er-skiff/a49er-4-jpg/

—————

/album/a49er-skiff/a49er-1-jpg1/

—————

/album/a49er-skiff/a49er-2-jpg1/

—————

/album/a49er-skiff/a49er-7-jpg/

—————

/album/a49er-skiff/a49er-8-jpg/

——————————