09.05.2016 07:30

Děti jachtařů

Jste jachtaři tělem i duší? Máte tento sport nadevše rádi? Pak do tohoto světa chcete jistě zasvětit i své ratolesti. A to nejlépe hned jak začnou chodit. Napřed se ale ujistěte, že mají lodě stejně rádi jako vy.

Pro řadu závodních jachtařů je přivedení potomků k vodě zásadní prioritou. Je ale dobré nalézt hranici mezi vlastním nadšením a přemírou ctižádostivosti. Zejména, když patříte mezi od přírody soutěživé typy. Zatím sám hledám optimální řešení, ale podle dostupných informací a konzultací se ti nejlepší jachtaři a trenéři shodují na tom, že velmi pozvolný postup je ten nejlepší.
Vypuštění dětí bez správné podpory, do nevhodných podmínek, nebo prostě jen když nejsou dostatečně připraveni, může mít fatální a někdy i nevratné důsledky. Samozřejmě u dětí platí, že každé je jiné a vyžaduje individuální přístup a řešení.
Nikdy nezapomínejte, že důraz na určité dovednosti musí být kladen nejlépe ve formě zábavy. Dítě si pak začne snáze osvojovat návyky a nakonec bude dělat rychlejší kroky v učení.

Buďte inspirací
Výuka jakéhokoliv sportu je pro děti nesmírně důležitá. Kromě pohybového nadání zdravého životního stylu, naučí člověka sebekázni, týmové spolupráci, ctižádosti, sebedůvěře a dalším výborným vlastnostem pro další život. Dítě to ale takto zdaleka nevnímá a je zbytečné jej o tom přesvědčovat. Děti chtějí dobrodružství. Chtějí dělat něco extra. Něco, co je v dětské hierarchii posune výš. Nechte tedy děti, aby vás doprovázeli na regatách doma i v zahraničí. Aby poznávaly nové kraje, novou kulturu i krásu našeho sportu. Nechte je, aby si sami stanovovaly své cíle a pomáhejte jim jich dosáhnout.

Nepřehánějte to s bezpečností
Nesnažte se příliš předcházet všem negativním zkušenostem. Každý má jednou za čas těžký den na vodě. I děti se to musí naučit. To z nich udělá lepší sportovce. Je třeba se poučit z chyb a zapracovat na jejich odstranění, aby se příště negativní situace neopakovala, nebo měla mírnější průběh. Učení a následné zlepšování je nesmírně důležité a musí jít ruku v ruce.

Nebojte se začít brzo závodit
Závodní jachting naučí děti nejvíce. Dá jim sebedůvěru, ale také je naučí překonávat neúspěch. To je nejen pro sport nesmírně důležité. Po špatné rozjížďce se naučí rychle zapomenout a naplno se s novým elánem vrhnout do dalšího startu.

Nemějte velké nároky v krátkém čase
Není nic špatného na tom, chtít pro vlastní dítě to nejlepší a přát jim úspěch. Pro rodiče je ale důležité neklást příliš velkou váhu na vítězství. Otevřené zklamání z neúspěchu může dítě na delší dobu negativně ovlivnit. Snažte se je pozitivně nabudit a připomeňte jim, v čem jsou dobří. Negativní komentáře si raději nechte pro sebe.
Na konci dne pak udělejte rozbor a zeptejte se, co by vaše dítko napříště udělalo lépe. Pak to můžete konzultovat, ale nesnažte se mu za každou cenu vnutit svůj názor. Pěstujte v dětech samostatné jachtařské myšlení. Vedení doslova za ručičku je příliš krátkozraké.

  • Nadšení - Snažte se v dětech vyvolat nadšení, aby se cestou do klubu těšily až skočí do lodě.
  • Pochvala - I když se nedaří a sami děti cítí zklamání, je potřeba je podržet a pochválit. Uvolní se a neponesou porážku útrpně, ale jen jako součást hry.
  • Zábava - Když se vám podaří udělat z učení zábavnou hru, pak se výsledky budou rychle následovat.

Základním pravidlem, abychom mohli děti vypustit na vodu je, že musí být na svůj věk dobří plavci. Je to většinou ve věku 5 až 6 let. I tak je ale třeba zajistit dítěti maximální bezpečnost a mít vše naprosto pod kontrolou. Přesto se držte pravidla, že musí mít svoji volnost. Musí si samo zkoušet nové věci a osvojovat si je bez velkého vnějšího tlaku.
Na vodu vyplouvejte jen na velmi krátké časové úseky. Nikdy nezůstávejte na vodě tak dlouho, jako by jste trénovali sami. Děti zdaleka neudrží tak dlouho pozornost a je třeba, aby pohyb na vodě byl pro ně zábavou. Berte plavbu k bóji jako dobývání pokladů, táhněte lano a předstírejte velký rybolov, nebo vezměte další malé kamarády, aby se jachting stal hrou a dítě si tuto hru oblíbilo. Hoďte do vody gumové hračky a nechte dítě, aby je postupně vylovilo. Přirozenou hrou se tak naučí dobře a citlivě ovládat loď pod plachtami. Prvních pět vyplutí vůbec nezatěžujte děti nějakými technickými informacemi. Poté dbejte na to, aby dostávaly nové vědomosti postupně a nebraly to jako učení ve škole.
Nikdy neměňte a nezjednodušujte jachtařské názvosloví. Příď je příď. Záď je záď a stěžeň bude vždy stěžeň. Nedělejte v tom dětem chaos.
Pokud se děti bojí vyplutí a vidíte na nich, že to není ono, pak začněte napřed jízdou na pramici, paddleboardu, nebo kajaku. Důležité je to postupně překonat a vyplout.
Stejně důležité je ale odhadnout i čas přistání. Každý rodič zná nejlépe své dítě a dokáže odhadnout jeho koncentrovanost a zapálení. Jak to přestává být zábava, je třeba to ukončit. Snažte se přistát dříve, než to dítě vysloví samo nahlas. Bude se vám to zdát krátké, ale netlačte na ně.
Při každém tréninku se snažte na něco zaměřit. Lovení kachniček z vody, zkouška vyvažování, práce s otěží atp. Na břehu to pak znovu proberte a nezapomínejte hodně chválit. Chvalte i před prarodiči, přáteli a ostatními jachtaři: “Petříkovi je teprve šest let a už umí parádně vyvažovat. Určitě má velkou sílu.” Soustřeďte se na jednoduché věci. Děti se pak začnou sami rychle zlepšovat a než se nadějete, tak vás budou porážet. Můj otec mě učil svoji metodou a nebyla špatná. Nyní je pro mě výzvou vše předat dál svému synovi.
Když se dítě naučí základy a začne pomalu plachtit na závodním okruhu, pak je dobré jej začlenit do skupiny podobně starých dětí a předat je do rukou zkušeného trenéra. Musíme se smířit s tím, že v určitou chvíli se i přes své jachtařské zkušenosti, staneteme jen konzultanty, manažery, ale především sponzory.

Jak naučit dítě plachtit?

Jakou loď vybrat?
Pro první vyplutí to může být kajutová plachetnice, nebo např. skvělý RS Vision. Pokud ale chcete už nechat dítě kormidlovat, pak nejspíš zvolíte osvědčeného Optimista. Ten je u nás i ve světě nejrozšířenější a je pro první kroky přímo předurčen. Pokud chcete zkusit něco modernějšího, pak se nabízí RS Tera, která je skvělou přípravkou pro dvouposádkovou RS Feva. Nabízí se také moderní O’pen Bic. Ten je ale už náročnější na stabilitu a díky nízkým bokům a ploché platformě neskýtá takový pocit bezpečí.

Děti na plachetnici RS Tera

Nechte se inspirovat dobrými příklady. Roman Teplý by jistě mohl velmi dobře poradit, jak skvělý jachtař může vychovat hned dva olympioniky v různých lodních třídách. S pře-motivovanými choleriky se ale raději vůbec nebavte. Jejich rychle úspěšná dítka stejně nejspíš skončí s jachtingem hned po Optimistu, nebo nejpozději v 17 letech. A to nikdo z nás, kdo jachtingem žije, jistě nechce připustit.

—————

Zpět