18.09.2013 11:41

Evropa

 

 

Při zdokonalování své trenérské praxe jsem studoval nastavení různých výrobců plachet.

 Zde jsou informace o trimu WB Sails, letošní mistryně světa, Sari Multala.

 

 

0-2 m/s

Ve velmi slabém větru se snažíme mít zadní lem co nejvolnější. Otěž je povolená tak, aby ráhno bylo 15-30 cm nad palubou a vozík umístíme do pozice, kdy je ráhno mezi středem komory a rohem přepážky. Ploutev je kolmo dolů.

 • Přední oko – volné, 5 cm od stěžně
 • Štrekr – volný
 • Spodní lem – volný, 5-8 cm od maxima. (Maximum bývá 3-4 cm od značky – spodek plachty bývá o něco kratší).
 • Záklon stěžně – v základní pozici, přibližně 545 cm (plachta s krátkým lemem - SL) a 555 cm (plachta s dlouhým lemem – LL)

Ve slabém větru ponecháme štrekr volný. Nehledíme na podélné vrásky – plachta se plynule uvolní v celé délce a získá plný tvar a výkon.

 

3-4 m/s

Evropa má dostatečně velkou plachtu: v tomto větru již začínáte vysedat na bok a vyvažovat loď. Ráhno je však stále nad palubou. Umístěte svou váhu dopředu. Můžete se položit až před kolejnici. 

 

 • Otěž je více dotažená, přibližně 10 cm nad palubu
 • Vozík je umístěn tak, že konec ráhna je mezi středem komory a zadním rohem lodě
 • Přední oko – volné, přibližně 3 cm od stěžně
 • Štrekr – volný
 • Spodní lem – o něco volnější než ve velmi slabém větru, cca. 6-10 cm od značky
 • Ploutev – kolmo dolů
 • Záklon stěžně – základní pozice

5-6 m/s

V tomto větru má loď maximální výkon, ale vy loď zvládáte plným vyvažováním. Proto není zapotřebí výkon ubírat. To znamená velmi volný spodní lem a stále volný štrekr.

 • Otěž je natolik dotažená, že je ráhno těsně nad palubou, nebo se jí dotýká
 • Vozík – nastaven tak, že konec ráhna míří na roh komory nebo 5 cm ke středu
 • Přední oko – 1-2 cm od stěžně
 • Štrekr – volný
 • Spodní lem – volný, až 10 cm od maxima
 • Ploutev – rovně dolů
 • Záklon stěžně – základní pozice

Plachta má maximální výkon a je dostatečně zavřená po celé délce lemu.

 

7-8 m/s

V takto silném větru již začínáme ubírat výkon. Dotáhneme přední oko a spodní lem a také štrekr, kterým vyhladíme většinu varhánků (ne všechny). 

 • Otěž – dotažená, ráhno se dotýká paluby
 • Vozík – ráhno leží na rohu 
 • Přední oko – 0-1 cm od stěžně
 • Štrekr – mírně dotažen
 • Spodní lem – mírně dotažen, 9-6 cm od maxima
 • Ploutev – směřuje dozadu, ale plně zasunutá
 • Záklon stěžně – základní pozice

Jak vítr sílí, postupně dotahujeme trimovací provázky za účelem vyploštění plachty a snížení jejího výkonu. Zakloníme ploutev, čímž zmírníme tlak na kormidlo při dotažené hlavní plachtě na roh. 

Nezapomeňte povolit spodní lem a štrekr při jízdě po větru. 

 

9-10 m/s

Dotáhneme spodní lem i přední oko a přitahujeme i štrekr natolik, že zmizí většina varhánků na plachtě. Pro jízdu na rychlost vypustíme vozík a pro ostrou jízdu, naopak vozík přitáhneme, aby konec ráhna mířil na roh lodě.

 • Otěž – dotažená, ráhno se opírá o palubu
 • Vozík – konec ráhna je až 5 cm od rohu lodě směrem ven
 • Přední oko – dotýká se stěžně
 • Štrekr – dotažením vyploštíme většinu varhánků
 • Spodní lem – 3-4 cm od maxima
 • Ploutev – zakloněná, povytažená 20 cm. Čím menší a lehčí jste, tím dříve povytahujete ploutev.
 • Záklon stěžně – základní pozice, nebo zakloněn, pokud je stěžeň tuhý v dolní části, nebo předkloněn, pokud je stěžeň příliš měkký.

V 10 m/s se stává Evropa fyzickou záležitostí. Malé závodnice mají samozřejmě nevýhodu oproti těm velkým. Proto povytáhněte ploutev, tím se loď srovná, štrekrem vyhlaďte vrásky na plachtě, dotáhněte spodní lem a vyvažujte ze všech sil.

Záklon stěžně: Čím tvrdší je váš stěžeň ve spodní části, tím dříve jej musíte zaklánět se sílícím větrem. Tuhost spodní části vašeho stěžně je dána křivkou předozadního průhybu a je označována výrobcem. Dle plánku v příloze můžete změřit tuhost vašeho stěžně a toto číslo získat. Pokud je číslo menší než 380 (pro těžší závodníky 360), pak je váš stěžeň tuhý. Zaklonění stěžně (posunutí paty dopředu) otevře zadní lem plachty a loď se stane snáze ovladatelnou. Pokud změříte záklon stěžně při dotažené otěži, zjistíte, že se záklon naopak mírně zmenšil.

V opačném případě, je-li váš stěžeň příliš měkký (400 a více), potřebujete stěžeň předklonit (patu posuneme dozadu). Pokud by jste to neudělali, zadní lem plachty by byl natolik otevřený, že by loď téměř nestoupala. 

 

11-12 m/s

Nyní potřebujete velmi dotáhnout štrekr, který ohne špičku stěžně a tím zmenší účinnou plochu plachty. Ovládací provázky jsou dotaženy, ráhno se posouvá stále více za roh lodi a ploutev vysouváme více ven. Technika jízdy po větru a stovky hodin tréninku, jsou klíčem k úspěchu.

 • Otěž – dotažená, ráhno se dotýká paluby
 • Vozík – povolujeme, ráhno je stále více vzdáleno od rohu
 • Přední oko – dotýká se stěžně
 • Štrekr – všechny varhánky jsou vyhlazeny, dalším dotažením ohýbáme stěžeň v poryvech
 • Spodní lem – maximálně dotažen
 • Ploutev – zakloněná, přední roh je vytažen až 10 cm od paluby
 • Záklon stěžně – stěžeň je zakloněn, pokud je tuhý ve spodní části, a předkloněn, pokud je celkově měkký.

Jak vítr sílí, objevují se nové varhánky. To sice nevypadá dobře, ale je to naprosto normální. Pokud se loď zbrzdí o vlnu, stočí se zdánlivý vítr více ze strany a na loď působí větší převratná síla. Když je takeláž dobře sladěná, vypouští tento přebytečný vítr špička stěžně a loď ovládáme jen citlivým kormidlováním.

 

13-14 m/s

Pro mnoho závodníků se jedná o boj o přežití.

 • Otěž - dotažená, ráhno se dotýká paluby
 • Vozík – vypuštěn, dotýká se boční komory
 • Přední oko – dotýká se stěžně
 • Štrekr – maximálně dotažen, ohýbá v poryvech stěžeň
 • Spodní lem – maximálně dotažen
 • Ploutev – zakloněná, vpředu se dotýká paluby
 • Záklon stěžně – 3-5 cm dozadu, více dopředu, je-li stěžeň měkký

Na obrázku v příloze je vidět záklon stěžně Margriet Matthijsse na závodě v Hyeres. Velký záklon otevírá zadní lem a snižuje výkon horní, přední části plachty. Tak efektivně pluje se zrefovanou plachtou tvaru trojúhelníku. Vršek plachty podvlává z druhé strany a zmenšuje tak převratnou sílu. Zatím co se některé závodnice topí, Margriet si jede bez větších problémů pro další vítězství.

 

 

www.iRegata.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět