18.09.2013 11:21

Melges 24 - práce posádky

 

Jelikož třídová pravidla Melges 24  povolují max hmotnost posádky  360 kg, budeme uvažovat pouze o čtyřčlené posádce. První a nejdůležitější věcí před každou jízdou je, určit každému členu posádky jeho práci , úkol a povinosti  které bude plnit  na 120 %.  Stejně tak je důležité vysvětlit, aby každý člen posádky pracoval pro team a vždy maximálne  vyvažoval na relingu.  Ostatně odpočívat se může až hrobě. Chce-li posádka dosáhnout výraznějších úspěchů, je třeba trénovat a závodit, pokud možno se stejnou posádkou, pravidelně po delší dobu.

Rozdělení posádky na lodi Melges 24

1.    kormidelník
2.    trimer
3.    taktik
4.    bowman

Kormidelník

Jízda proti větru:  má za úkol řídit loď a plout co nejrychleji, k tomu mu pomáhá celá posádka,   jeho úkolem je řešit rychlé taktické situace – předstartovní manévry, kolizní situace, skrumáže u bójí ap. trimuje otěže a jezdce hlavní plachty a backstay, určuje si nastavení cunninghamu, kikingu, spodního lemu hlavní plachty a kosatky
Obrat proti větru: uvolňuje otěže hlavní plachty ( za slabého a silného větru), pomáhá při houpaném obratu
Návětrná značka : určuje si kdy bude vytažen genakr (ihned po odpadnutí nebo déle dle situace), povoluje otěže hlavní plachty, uvolňuje backstay a volá si po povolení kikingu
Halza: přehazuje hlavní plachtu, pomáhá houpnutím v obratu, kontroluje backstay jestli nezůstal na zadním lemu
Závětrná značka: přednastaví si backstay a jezdce hlavní plachty, určuje kdy je rozmotána kosatka a kdy a jak bude stažen genakr, dotahuje a trimuje hlavní plachtu

Trimer

Jízda proti
větru:  trimuje kosatku, kontroluje celkové nastavení lodě a neustále jej porovnává s ostatními závodníky, sleduje rychlost lodě
Obrat proti větru: uvolňuje starou kosatkovou otěž a dotahuje novou, pomáhá při houpaném obratu, jemně dolaďuje kosatku na vozíku a otěžích
Návětrná značka : povolí kosatkovou otěž, cca 0,5-1 m a zasekne ji,  dotahuje spodní lem genakru -tack, pak během vytahování bere genakrovou otěž a začíná trimovat genaker
Halza: podává genakrovou otěž taktikovi a bere a dotahuje budoucí otěž, v průběhu halzy rychle dotahuje, po naplnění genakru větrem, otěž prudce povoluje, jinak hrozí spinout
Závětrná značka: povolí najednou čeleň a přední lem genakru, to zaručí, že se čeleň zasune, povolí genakrovou otěž během stahování a balení, trimuje kosatku na návětrném relingu během objíždění bojky

Taktik ( někdy taky spinaker  trimer )

Jízda proti větru:  určuje taktiku, sleduje poryvy, čte kompas, dalším úkolem je navigace, určování pozice lodi na trati a vzdálenost a kurs k dalším značkám
Obrat proti větru: pomáhá při houpaném obratu
Návětrná značka : předpřipraví tack line ( lehce dotáhne a podá trimerovi),vytahuje genaker,  vyvažuje
Halza: bere genakrovou otěž od trimera, během halzy ji povoluje a sleduje, jestli je uvolněná, pomáhá houpnutím v obratu
Závětrná značka: uvolňuje výtah genakru, pomáhá při balení

Bowman

Jízda proti větru:  sleduje a hlásí vlny, poryvy a lodě, hlavně na kolizním kurzu, pracuje s trimovacími provázky, kontroluje a hlásí předstartovní čas
Obrat proti větru: pomáhá při houpaném obratu a kontroluje starou závětrnou otěž
Návětrná značka : vytahuje peň,  připravuje genakr – vytahuje z pytle – hlídá, aby genaker nevypadl do vody, zaroluje kosatku, povoluje a trimuje plachty na zadní vítr ( spodní lem, kiking, cunningham atd), za slabého větru drží ráhno na vantu
Halza: pomáhá při houpaném obratu
Závětrná značka: trimuje ovládací prvky na stoupačku, uvolní provaz na rolfoku, rozmotá  kosatku a zasekne ji,  balí genakr a uklidí ho do koše,práce nekončí, dokud není celý genakr v lodi i když loď již ostří a je potřeba lidí v návětří, vaše povinnost je dobalit genakr.

( mh )


Pro více info kontaktujte :
milan.hajek@northsails.com
www.northsails.cz


stručné seznámení s  Melgesem ( video) viz odkaz

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=FRP9GvmM8II&mode=related&search=

 

—————

Zpět