18.09.2013 11:23

Melges 24 - trim North Sails

 

Firma North Sails zaujímá dominantní postavení na jachtařském trhu. Je tomu samozřejmě také ve třídě Melges 24, kde většina teamů jezdí na plachtách právě této firmy. Pro letošní sezonu představila firma několik změn. V součastné době je v nabídce firmy kevlarová hlavní plachta s označením AP – 3 a nejnovější KM – 08. V arzenálu firmy jsou také dvě kevlarové kosatky J – 7 a J – 8 a genakry VMG a PZR.

TRIM  by North Sails

STĚŽEŇ

•    Pořiďte si 15 metrové pásmo a měřák napětí ( PT -2 nebo Model B )
•    Udělejte si značku na sálingách ve vzdálenosti 30, 5 cm od konce, slouží ke správnému nastavení kosatky.
•    Přivažte pásmo přímo na výtah hlavní plachty a zkontroluj jestli je stěžeň rovně                         ( změř míru k oběma kováním uchycující boční vanty).
•    Máte- li stěžeň rovně, změřte záklon. Ten by měl být v základním nastavení 11m 14 cm (měřeno k hraně dna a zrcadla lodě).
•    Změřte napětí v horních vantech. Hodnota pro základní nastavení je v tabulce.
Napětí v horních vantech je velice kritické hlavně při jízdě proti větru a určuje tvar kosatky a také samozřejmě tvar hlavní plachty. Proto je velice důležité pro zajištění maximální rychlosti pracovat s nastavením horních vantů v závislosti na síle větru a podmínkách na vodě. Pro nastavení horních vantů, které mají větší napětí, používáme měřák napětí Model B nebo PT-2.
•    Nastavení spodních vantů, které jsou daleko volnější, se dělá na vodě. Spodní vanty  kontrolují především boční prověšení a předozadní průhyb stěžně. Boční prověšení stěžně ( prohnutí středu stěžně ) pro různé podmínky najdete také v tabulce.
•    Znova zkontrolujte všechny míry a vše důkladně zajistěte. Pro přehlednost si tabulku opište do lodě.

Přední závodníci doporučují  při jízdě zpět do přístavu nastavit loď na základní hodnotu.
Nebuďte překvapeni velice volným nastavením vantů vaší  lodě, zvláště spodních vanty se klepou.
Neustálým porovnáváním během tréninků a závodů, dojdete pak k vašemu ideálnímu trimu.
Protože celkové napětí vantů je velice volné, je velice důležité dávat při jízdě na zadní vítr se spinakrem, i ve slabém větru, pozor na backstay. Musí být vždy trochu napnutý, jinak hrozí zlomení stěžně.

Wind(Kts)     Horní vanty                                                    Spodní vanty

0-6           povol  4 otáčky od základu                    2,5 cm závětrné prohnutí stěžně

6-10         14 – 15 model PT-2, 16 model B        2,5 cm závětrné prohnutí stěžně                                                                                             
10-15       utáhni 6 otáček od základu                    1,5 cm závětrné prohnutí stěžně,+ 4 otáčky                                                                                                                  
15-20        utáhni 12 otáček od základu                 1,5 cm závětrné prohnutí stěžně, +8 otáček                                                                                                                    
20+            utáhni 18 otáček od základu                  Rovný stěžeň, + 12- 18 otáček od základu


PLACHTY

Aby byly vaše plachty správně nastaveny, musíte si dát pozor převážně na tři základní věci, které zajistí aby vaše loď jela rychleji než lodě soupeřů. Napětí otěže hlavní plachty a kosatky a napětí backstay musíte při jízdě proti větru neustále vzájemně ladit a trimovat. Jestliže cítíte, že loď nejede tak jak by jste chtěli, je to v 90% případů špatným nastavením těchto věcí.

HLAVNÍ PLACHTA

Tak jako u ostatních lodí, je klíčem k dobře nastavené hlavní plachtě, správně nastavený konec vrchní spíry.
V lehkém až středním větru necháváme špion na horní spíře vlát cca 25% času. Špion na druhé průběžné spíře vlaje 100% času. Zesilujícím větrem, vlají oba špioni 100% času.
V lehkém a středním větru je konec horní spíry paralelně s osou lodě, v silnějším větru míří cca 5 stupňů do závětří. Nezapomeňte, že napětím v otěžích hlavní plachty určujete napětí v předním vantu.

Backstay

Backstay určuje napětí v takeláži a tvar hlavní plachty.
V zásadě nepoužíváme backstay při jízdě proti větru do 12 kts skutečného větru. Pak ho začínáme dotahovat, abychom zmenšily klopnou sílu. Nezapomeňte, že při každém trimování backstaye, musíme také trimovat napětí v otěžích hlavní plachty.Utahujeme-li backstay, musíme také utahovat otěž, abychom udrželi stejný úhel horní spíry.
V poryvovém větru pracujeme s backstayem dříve než s otěží hlavní plachty. Je to rychlejší a loď při tom lépe akceleruje.

Outhaul

Zadní roh plachty držíme na značce po celou dobu, co je posádka na relingu. Je-li posádka v lodi, povolujeme cca 2,5 cm. Na zadní vítr povolujeme cca 5 – 7 cm od značky.

Kiking

Kiking používáme při jízdě proti větru jakmile je lod přeplachtěná. Ze začátku přitáhneme kiking tak, aby byl lehce napnutý, tak aby při povolení otěže hlavní plachty, byl zadní lem stále napnutý. Jestliže je loď stále více přeplachtěná, dotahujeme kiking nelítostně tak, aby spodní 1/3 plachty byla zcela vyploštěná.
Na zadní vítr nastavujeme kiking tak, aby horní spíra byla paralelně s ráhnem. Nejlepší je udělat si značky na kikingu, které nám usnadní a zrychlí základní nastavení kikingu, když u bojky odpadáme na zadní vítr, stejně tak, když ostříme a utahujeme kiking u spodní bojky.

Cunningham

Nepoužíváme cunningham do 16 kts skutečného větru. Pak jen vyrovnáváme horizontální vrásky. Na zadní vítr je cunningham volný.

Jezdec hlavní plachty

Základní pravidlo je držet jezdce mezi oběma opěrkama na nohy. V lehkém větru, kdy je posádka v lodi, držíme jezdce cca 10 -15 cm nad středem,  přechází-li posádka na reling, držíme jezdce blíže středu. V silném větru držíme jezdce ve středu tak dlouho, dokud to jde.
Pak povolujeme do závětří. Melges je velice citlivý na jakékoli nastavení jezdce ( i 2,5 – 5 cm ), proto buďte velice opatrní.
Ve velice silném větru, když již hlavní plachta fletruje, posuneme jezdce zpět do středu lodě.
Na moři a ve větších vlnách, můžeme zkusit držet backstay utažený ( drží přední vant rovný), přitáhnout jezdce do návětří a pracovat s otěží hlavní plachty. Tím vytvoříme twist na hlavní plachtě, který  nám pak pomáhá snáze překonat vlny.

KOSATKA

Kosatka má dominantní postavení a značný vliv na trim a rychlost lodě. Je velice citlivá na nastavení a jakékoli uvolnění nebo utažení otěží je znát na rychlosti a ovladatelnosti Melgese. V základním nastavení musíme udělat ještě dvě extra díry před 3 dírou odzadu.

16 – 25 kts     3 díra odzadu
12 -16 kts       první extra díra
 0 – 12 kts      druhá extra díra

Podle špionku na zadním líku kosatky zhruba v místě sálingu, nastavujeme napětí otěže.
Základní pravidlo, utahujeme otěže do okamžiku, kdy se začíná špionek zalamovat.
Ve slabém větru je napětí volné, v silném pak hodně utažené. K získání  potřebného tahu používáme druhou klemu v návětří.

Věříme, že těchto několik tipů a poznatků, Vám pomůže k rychlejšímu zvládnutí lodi Melges 24.

Enjoy your sailing.

mh

Pro více info kontaktujte :
milan.hajek@northsails.com
www.northsails.cz

 

—————

Zpět