22.11.2014 07:30

NÁMOŘNÍ JACHTING - Mistrovství ČR

Výkonný výbor Českého svazu jachtingu přiděloval na svém posledním zasedání organizaci Mistrovství ČR v námořním jachtingu. V kategorii One-Design obdržel dvě žádosti, a to od Yachting Holidays s.r.o. a od TPS Centrum s.r.o. V kategorii ORC pak přišla žádost pouze od Colins Yacht s.r.o. 

Zde jsou výsledky hlasování: 

Výkonný výbor rozhodl hlasováním (5 pro, 0 proti, 1 se zdržel) přidělit statut MČR na moři pro rok 2015 v kategorii One Desing pořadateli TPS Centrum s.r.o.

Při rozhodování postupoval Výkonný výbor v souladu se směrnicí C13 a jednotlivé žádosti pořadatelů vyhodnotil dle následujících kritérií:

HODNOCENÍ

TPS Centrum s.r.o

Yachting Holidays s.r.o.

Sportovní kvalita lodí (zejména srovnatelnost lodí)

25%

25%

reference pořadatele (mimo jiné kvalita hl. rozhodčího, JURY, zkušenosti)

25%

25%

startovné (přepočteno startovné na 1 závodní den/1 člen max. počtu posádky)

20%

10%

místo konání (lokalita)

10%

10%

mezinárodní účast (podpora společného mistrovství s dalšími zeměmi)

5%

10%

mediální pokrytí (TV, rozhlas, tisk)

10%

10%

CELKEM

95%

90%

V kategorii ORC rozhodl VV hlasováním (6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) přidělit statut MČR na moři pro rok 2015 pořadateli Colins Yacht s.r.o.

—————

Zpět