20.09.2013 18:42

Práce posádky na malé sportovní plachetnici

J/80 je kýlová plachetnice určená pro 4 -5 členů posádky. Váha posádky však nesmí překročit 325 kg (65 kg na osobu) a tak se většinou závodí jen ve čtyřech. Každý člen posádky má na starosti určitý úsek za který zodpovídá. Tento manuál je možno aplikovat na podobné sportovní lodě.

Posádka:
B – bow  
M – middle
C – cockpit
D – driver
Dostoupání k návětrné bóji

B – kontroluje zda jsou uvolněné spinakrové otěže; těsně před dojezdem k bóji a před odpadnutím, jde k výtahu genakru.
M – těsně před odpadnutím jde ke spinakrovému koši a pomáhá balónu ven; pokud máte výtah genakru v kokpitu, vymění si práci s B.
C – vytáhne čeleň a připraví kosatkovou otěž k povolení
D – připomene si, že bude povolovat hlavní otěž  (ne vozík) po odpadnutí.

Vytažení spinakru

B – vytáhne spinakr jak nejrychleji to dokáže.
M – nejprve uvolňuje spinakr z koše a kontroluje aby nespadl do vody, poté hlídá, aby zadní roh byl za vanty.
C – s odpadáním uvolňuje kosatku a poté ji rychle navíjí; po navinutí je již spinakr nahoře a on bere spinakrovou otěž a nafukuje genakr.
D – při odpadání povoluje otěž na polovinu vypuštění, aby se spinakr nezachytil při vytahování za vanty a sálingy; při vytahování maximálně odpadá a vytahuje genakr na čeleň; pokud to nezvládá udělá to C po namotání kosatky.

Po vytažení (na zaďák)

B – po vytažení genakru zatlačí ráhno k vantu; povolí spodní lem, štrekr a asi o 5 cm kiking; poté si sedne do závětří a drží ráhno u vantu; vyhledává poryvy a informuje kormidelníka o lodích v závětří – poměrně náročný úkol.
M – po vytažení genakru si sedá do návětří a opírá se zády o zábradlí; kontroluje lodě jedoucí na soupačku.
C – trimuje genakr; sedí dole a opírá se o zábradlí, tak má kormidelník dostatečný výhled dopředu.
D – sedí v návětří těsně u lavičky a naklání se spíše dopředu, nikoliv k zábradlí, tak má dobrý výhled před loď.

Po vytažení (bočák)

B – po vytažení bere provaz od kikingu a sedá si dopředu s nohama ven.
M – když pomůže spinakru z koše, sedá si do návětří.
C – dotahuje genakr a jde do návětří.
D – komunikuje s posádkou a zjišťuje jak má plout vysoko; kontroluje dráhy lodí pod genakrem.

Halza

B – naklání loď do návětří a podpoří tak odpadání, jakmile ráhno přeběhne přes střed, skočí na druhou stranu. Po dokončení halzy srovná loď a případně zatlačí ráhno k vantu.
M – pomáhá zhoupnout loď společně s B. Před halzou dotahuje návětrnou otěž a podává ji pak C. Po halze uvolňuje druhou otěž.
C – předává otěž od spinakru D a bere si návětrnou. Otočí se a bere oběma rukama druhou otěž. Roh genakru musí přeběhnout přes vant dříve, než ráhno přes střed. V té době již musí sedět v návětří.  Rychle dotáhne genakr. Nejprve o něco více a postupně jej povolí na ideální trim.
D – bere spinakrovou otěž od C, mírně povoluje a plynule odpadá konstantní rychlostí. Nevyjíždí velký oblouk (pouze za slabého větru). Zapomeňte na ráhno. Pomáhejte staré spi otěži dvojitým zatáhnutím za ráčnou. Pokud ráhno stále nepřeběhlo a spinakr je již naplněn, přitažením otěží přehoďte ráhno. NEPŘESTOUPÁVEJTE ZA ÚČELEM ODHALZOVÁNÍ !

Návětrné stahování - nejpoužívanější

B – jde k výtahu genakru a připraví se k povolování. Kontroluje zda provaz není zamotán. Povoluje výtah tak rychle, jak jej M stačí stahovat a dobírat do lodi. Ještě jednou se přesvědčete, že se provaz nezamotá a jděte pomáhat M balit genakr.
M – přitáhněte si a zašlápněte návětrnou otěž a začněte co nejrychleji stahovat genakr. Tak budete stahovat volný materiál a ne táhnoucí spodek. Vaše práce nekončí, dokud není celý genakr v lodi. I když loď již ostří a je potřeba lidí v návětří, vaše povinnost je dobalit genakr.
C – vymotá kosatku a maximálně povolí závětrnou genakrovou otěž, aby šel balón stáhnout do návětří. Když je spinakr z 1/3 dole, povolí najednou čeleň a přední lem genakru. To zaručí, že se čeleň zasune. Pokud nastanou nějaké komplikace, je to právě on kdo v tuto chvíli pomáhá je vyřešit.
D – z příjezdem k závětrné bóji můžete začít odpadat o cca. 3-5°.To uvolní tlak na stahovaný spinakr a vše půjde rychleji. Než otočíte bóji začněte trimovat hlavní plachtu na další kurs. Pokud jsou nějaké komplikace C musí pomáhat.
Vše důkladně a často procvičujte. Před každou rozjížďkou si vyzkoušejte vytažení a stažení spinakru.

Závětrné stahování

B – jděte dostatečně včas k výtahu genakru (někdy jde výtah z klemy těžko uvolnit). Nepouštějte výtah příliš rychle, jen pokud jste k tomu někým z posádky vyzváni. Hlídejte výtah do okamžiku, kdy je většina genakru dole. Poté pomáhejte zatáhnout spodní část genakru do lodi, aby nebyl za zábradlím. Pak se vraťte do kokpitu, nebo rovnou do návětří.
M – uchopte dotažený genakr za spodní část a přetáhněte ji přes zábradlí. Rychle stahujte zbytek plachty, aby nepadla do vody. Spodní část jde až nakonec. Dejte povel k uvolnění čeleně a předního rohu. Potom zatáhněte i spodní část.
Když je genakr jen z poloviny stažen a vy dáte povel k uvolnění čeleně a předního rohu, pak poputuje genakr rovnou do vody. Nezapomeňte – nejste rybářská loď.
C – přitáhněte genakr tak silně, jak jen to dokážete. To zajistí spodek plachty a M pak může lépe kontrolovat zbytek genakru, aby nespadl do vody. Můžete zaseknout tuto otěž, nebo jí podat D. Pak pomáháte s balením genakru do okamžiku, kdy je potřeba uvolnit přední roh a čeleň. Když tak učiníte, vyseknete také otěž a pomáháte dobalit plachtu.
D – pokud musíte k bóji dostoupávat, upozorněte posádku na náročné stahování, které je čeká. Pokud máte trochu místa na odpadnutí, pak odpadněte. Vše jde rázem mnohem snadněji a zejména rychleji. Pokud nemáte kam odpadat hrozí nebezpečí převržení, když C dotáhne otěž.
Při stahování na ostrém kursu musí být vše velmi rychlé. Musíte spoléhat na vítr, který bude při rychlém stahování nadlehčovat plachtu, aby neskončila ve vodě.

Stoupačka

B – máte na starosti hlídání lodí ve vaší těsné blízkosti a kontrolu pohybu vašich nejvážnějších soupeřů. Kontrola a hlášení předstartovního času. Vaším úkolem je dotahování kosatky po obratech a veškeré práce na přídi.
M – vaším úkolem je navigace. Tedy určování pozice lodi na trati a vzdálenost a kurs k dalším značkám. Výhodnost kursů atp. Před obraty povolujete kosatku a po obratech ji dotrimováváte stejně tak, jako ostatní trimovací prvky.
C – kromě hlavní plachty, backstayů a otěžového vozíku, máte na starost taktiku. Zejména dlouhodobá taktika je vaším úkolem.
D – máte za úkol řídit loď a plout co nejrychleji. K tomu vám pomáhá celá posádka. Vaším úkolem je řešit rychlé taktické situace – předstartovní manévry, kolizní situace, skrumáže u bójí atp.
Jen perfektní týmová souhra a cílenný trénink může přinést úspěch.

www.iRegat.cz

—————

Zpět