20.09.2013 18:50

Start I. díl

Jachtařská taktika je umění posouvat se v poli lodí ve snaze získat sebemenší náskok před soupeři. Stále musíte mít přehled kde se vaše loď nachází a porovnávat pozici s ostatními soupeři. Dobrý taktik přemýšlí několik tahů dopředu. V našem mini seriálu vám chceme tuto činnost alespoň trochu přiblížit. Přestože nemůžeme zdaleka popsat vše, pokusíme se zařadit i některé prvky navigace a strategie.

Příprava na břehu
Celková příprava strategie a taktiky spočívá v nashromáždění co největšího počtu informací o dané lokalitě. Je dobré již před odjezdem do místa konání zjistit jaké povětrnostní podmínky v dané lokalitě panují. Sehnat mapu pobřeží a také mapu proudů. Nejvíce se však dozvíme přímo na místě od domácích závodníků, ale i např. rybářů, kteří jsou na moři denně.
Večer před závodem si stáhneme meteorologickou předpověď a podle lokálních map se pokusíme zjistit jak se vítr bude chovat a jaký bude jeho vliv pro tvorbu naší strategie. Ráno si rychle stáhneme aktuálnější verzi a již cestou do přístavu můžeme sledovat pohyb mraků a skutečný vývoj počasí. Podle získaných informací pak připravíme loď a zvolíme typ oplachtění, tloušťku otěží, typ oblečení atp.

Čekání na start
Cestou do oblasti startu se snažíme tvrdě pracovat. Nejprve perfektně vyladíme loď, ale přitom již pozorujeme mraky, poryvy, zkoumáme jednotlivé úseky tratě a také se snažíme odhadnout proud. Vše důkladně porovnáváme s meteo informacemi. Je možné, že se průběh počasí zrychlil, nebo naopak. Tyto informace jsou pro nás velice cenné.
Když doplujeme do místa startu, tak se nejprve plně zkoncentrujeme a zahřejeme naše svaly. Toho docílíme plným vyvažováním a sérií rychlých obratů a halz. Pak u spodní bóje zkontrolujeme směr a sílu proudu a vydáme se na první stoupačku. Zde se snažíme zmapovat vítr, jeho stáčení a poryvy. Netočíme ihned do změn, ale snažíme se nasbírat co nejvíce informací o dané situaci. Na které straně kurzu je vítr silnější? K jakému stáčení větru dochází? Je v některé části silnější proud? Jsou někde vyšší vlny a z jakého jdou směru? To vše si ukládáme do paměti a porovnáváme s naší znalostí o geografii terénu. Nejen, že je důležité co se na vodě děje, ale zejména proč se to děje. Tak můžeme během krátké doby (času není nazbyt) zjistit vývoj větru a proudů. Dobré je mít trenéra, který vše obstará s mnohem větší přesností.
Pokud máte sparing-partnera, který má velmi podobnou výkonnost, pak je dobré s ním před startem porovnat rychlost lodě. Tedy nastavení a techniku jízdy v daných podmínkách. I v profesionálním jachtingu si závodníci takto pomáhají. V Poháru Ameriky vyplouvá na start vždy i druhá týmová loď se kterou „A“ tým provádí testy rychlosti. Na olympiádě v Athénách naše olympijská medailistka Lenka Šmídová testovala rychlost se závodnicemi z USA a NZL. Pokud nejste s rychlostí nebo stoupavostí úplně spokojeni, pak je ještě čas na drobné úpravy nastavení. Již asi těžko stihne vyměnit plachtu, ale můžete změnit trim a vyzkoušet, který tip obratu je pro dané podmínky nejvhodnější. Samozřejmě je opět dobré mít trenéra, který má nejlepší možnost porovnat vaše nastavení se soupeři.
Také je dobré si s vaším sparing-partnerem vyzkoušet výhodnost jednotlivých konců startovní čáry. Někdy se vám totiž může stát, že i přes to, že jeden konec je co se větru týče jasně výhodnější, ale díky působení proudu, nebo úhlu a výšce vln, lépe odstartují závodníci na zdánlivě horším konci. Po otestování startu se vydejte každá loď na druhý konec stoupačky a po 3 minutách otočte. Rázem uvidíte jaká strana vychází. Pokud je vše již od začátku evidentní, pak test přerušte. Nezapomeňte, že ostatní závodníci vás bedlivě sledují.
Pokud máte do startu dostatek času, pak si vyzkoušejte obeplutí návětrné bóje a snažte se vypozorovat povětrnostní zákonitosti a směr proudu. Pokud je bóje více pod břehem, pak zde chodí častější a výraznější změny a naopak. Díky reliéfu pobřeží však může jedna strana převládat.
POZOR!!! Nezdržujte se však příliš dlouho daleko od startovního prostoru. Doplatila na to již celá řada i zkušených závodníků. Zejména, když je vítr slabší, je pak obtížné se rychle vrátit na start.
Když doplujete zpět, dejte si krátkou pauzu. Protáhněte svalové partie a pořádně se napijte. Udělejte pořádek v lodi a odčerpejte vodu. Zkontrolujte zda je vše na svém místě. Všechna lana jsou dotažená a nic nevisí z lodě. Také spinakr musí být na správné straně.
Pro dobrý start je velmi důležitá psychická připravenost. Závodník v sobě musí vyvolat určitý stupeň vnitřní kontrolované agrese, aby byl schopen dodržet stanovenou strategii. Často vidíme jak řada závodníků na poslední chvíli změní plán a odjedou do bezpečnější, ale ne tak výhodné startovní zóny. S tím souvisí rozhodnost a sebedůvěra. Je naprostou nutností se nyní plně koncentrovat. Soupeři kteří si ještě nenašli výhodnou pozici pro start, číhají na vaše zaváhání. Pokud nebudete maximálně sledovat své okolí, pak vás některý z nich jistě odstaví. Ještě důležitější je koncentrace prvních 100 metrů po startu, kdy již nesmíte tolik koukat kolem sebe, trimovat a jinak odvádět svojí pozornost. Musíte se jen a jen koncentrovat na maximální rychlost.
Ještě před startem však musíte zvládnout další nástrahu. Tou je vnitřní vzrušení. Je to věc, která se s věkem a zkušenostmi může zlepšovat, ale není to úplné pravidlo. Toto vzrušení se projevuje různou formou. Vždy má však vliv na tepovou frekvenci. Kupříkladu Tomislav Basič, chorvatský olympionik ve třídě 470, má velmi často již 4  minut před startem puls 140 a v průběhu první stoupačky, kdy připojí i náročnou fyzickou činnost při vyvažování, puls roste až na 170. Vnitřní vzrušení se musíme naučit alespoň částečně ovládat. Je dobré si před startem v lodi stoupnout, zhluboka dýchat a v klidu si v mysli přehrát celou vaší strategii rozjížďky.
Někteří trenéři dodnes nutí své svěřence k příliš agresivním startům. Často tvrdí, že závodník by měl mít v každé regatě jeden předčasný start. Co když se to ale stane v úvodu závodu? Co když nevyjde strategie stoupačky? Co když se přidají technické problémy? Při jedné nebo max. dvou škrtaných rozjížďkách není příliš prostoru pro chyby a tudíž ani pro předčasné starty. To si velmi dobře uvědomila naše olympionička Lenka Šmídová, která dříve často doplácela na předčasné starty, ale v letošním roce se na tuto problematiku zaměřila a celou sezónu, včetně úspěšné olympiády, zvládla bez tohoto zaváhání.
V dnešním díle jsme se pokusili přiblížit předstartovní přípravu a příště se již dostaneme k samotnému startu. Je samozřejmě velmi těžké vše shrnout do několika řádků. Zde je pouze určitý základ. Další cestou ve vašem jachtařském sebevzdělávání může být spolupráce s odbornými trenéry a lektory. www.jachtarskaskola.cz

www.iRegata.cz

—————

Zpět