20.09.2013 18:49

Start II. díl

Jachtařská taktika je umění posouvat se v poli lodí ve snaze získat sebemenší náskok před soupeři. Stále musíte mít přehled kde se vaše loď nachází a porovnávat pozici s ostatními soupeři. Dobrý taktik přemýšlí několik tahů dopředu. V našem mini seriálu vám chceme tuto činnost alespoň trochu přiblížit. Přestože nemůžeme zdaleka popsat vše, pokusíme se zařadit i některé prvky navigace a strategie.

Start
Říká se, že start je nejdůležitější součástí rozjížďky. Na moři ve stabilních podmínkách to platí na 100%. Možná ještě důležitější je to v lokalitách, kde je jedna strana stoupačky jasně výhodnější, např. Lago di Garda, kde loď která první odstartuje a má možnost otočit na pravobok ke skále, většinou vítězí stylem start – cíl. Samozřejmě i na domácích vodách je start velice důležitý a jen stěží si dovedeme představit vítězství s pokaženým startem.
Je tedy čas na určení strategie. Co jsme zjistili o stoupačce? Na které straně je více větru? Kde je silnější proud? Který kurs k návětrné bóji je delší? Odpovídá situace na vodě informacím, které jsme již dříve získali? Shodují se povětrnostní podmínky s meteorologickou předpovědí? Které z informací budete přikládat největší váhu?
V případě, že jsme si jisti vývojem podmínek, nebo potřebujeme bezpodmínečně lepší dojezd, pak můžeme jít do trochu většího rizika. Pokud jsou však podmínky proměnlivé a naše výsledky jsou vyrovnané, pak raději volíme konzervativnější strategii. Poplujeme tedy spíše s většinovým polem a blíže ke středu kursu. Pokud je vítr slabý, držte se co nejblíže startovní čáry. Zní to jako fráze, ale celá řada závodníků i na vrcholné úrovni nestíhá start, když nedodrží toto základní pravidlo.
Start se blíží a je čas se plně koncentrovat na startovní čáru. Nejprve si vybereme výhodnější stranu ke startu. Je celá řada variant na toto určení. Nejobvyklejší je však varianta kompasová. Plujeme po čáře levobokem a změříme kurs od startovní lodě ke startovní bóji. K výslednému kursu připočteme 90° a na tento kurs vyostříme a téměř zastavíme. Stojíme teď kolmo ke startovní čáře s vyvlátými plachtami. Pokud máme ráhno v ose lodi, pak je čára neutrální. Pokud je ráhno na levoboku, pak je pravá strana čáry výhodnější a naopak. Tento proces měření několikrát zopakujeme v různých místech čáry. Vždy pokud možno na čistém větru. Je třeba mít na mysli pravidelnou oscilaci větru a načasování startu. Čím více informací o větru máte, tím lepší může být váš start.
Nyní se pokuste najít transit, který vám pomůže k lepší orientaci na startovní čáře. Při proplouvání kolem startovní lodě si zaměřte osu protínající startovní stožár, startovní bóji a břeh. Tam se na této ose pokuste najít nějaký výrazný bod (kostelní věž, osamělý strom atp.). Plujete li pak v prostředku čáry a spojíte-li si váš transit s bójí, pak víte, že jste právě na čáře. Pozor na natočení lodě, aby jste nebyli přes. Tato orientace je velice důležitá. Při dlouhých startovních čarách se často stává, že se pole lodí prověsí. Ten kdo se však lépe orientuje, může získat výrazný náskok. Pokud v okolí není břeh, pak lze použít tzv. kompasový transit, ale ten se ve velkém závodním poli těžko kontroluje.
Důležitá je také délka startovní čáry vzhledem k celkovému počtu lodí. Je-li čára příliš krátká, je potřeba vybudovávat startovní pozici pro vaši loď mnohem dříve. Mnohdy už 2 minuty před startem nenajdete ani skulinu. V opačném případě, je-li na startu méně lodí, je lepší počkat a vplouvat na start později s plnou rychlostí.
Znovu se přesvědčte o výhodnosti jednotlivých stran a o případné síle a směru proudu. Zejména očekává-li se změna přílivu a odlivu. Vzpomínám, že nás podcenění proudu stálo postup do semifinále mistrovství světa týmů na Novém Zélandě. Je pravidlem, že čím větší závod, tím větší stres a tím dětinštější chybu je člověk schopen udělat.
Základem startu je mít dobře chycený čas. Proto se snažíme před přípravným znamení kroužit kolem startovní lodě, abychom dobře viděli na vlajky a slyšeli zvukový signál. Když jsme příliš daleko, pak často nevidíme přes plachty soupeřů a navíc zvuk má časové zpoždění a zaniká v rachotu klepajících plachet. Nezapomeňte, že může nastat selhání zvukového zařízení, nebo může dojít k opožděnému zahoukání. Vždy jsou samozřejmě směrodatné vlajkové signály.
Ještě rychle vyostříme, abychom překontrolovali směr větru a abychom dokázali lépe odhadnout jaká situace nastane v okamžiku startu a těsně po něm. Nyní je čas zvolit strategii startu. Na větších lodích je to jednodušší. U nás v RODOP týmu o tom rozhoduje kormidelník, taktik i navigátor. Všichni tři zastávají funkci stratéga a mají každý jeden hlas. Na jednoposádkové lodi je to složitější, protože zásadní rozhodnutí děláte pouze sami a není prostor pro chyby. Jaký start tedy zvolíte? Chcete podstoupit risiko a pokusíte se odstartovat nejlépe z celého pole? Na výhodném konci z první linie? Nebo zvolíte konzervativnější start blíže ke středu čáry, ale s menším risikem? Tato volba záleží na řadě okolností. Pokud se závod chýlí k závěru a bodová ztráta vás nutí vyhrát, pak musíte riskovat. Blíže ke středu startujeme, pokud nemusíme podstupovat přílišné risiko a také v případech, kdy převládá proměnlivý vítr, pokud je ve středu stoupačky více větru a pokud po startu chceme zvolit opačnou stranu, než tu která je zvýhodněna startovní linií.
Pečlivě překontrolujte vyvěšené vlajky na startovní lodi. Zejména nevisí-li na stožáru vlajka Z, vlajka I, nebo dokonce černá vlajka. V tom případě je ještě čas upravit vaší strategii. Zejména když vidíme, že nervózní soupeři se příliš rychle tlačí k výhodnějšímu konci. Pak se snažíme vymanit a volíme konzervativnější typ startu, ale s jistotou, že nebudeme diskvalifikováni pro předčasný start.
V rozmezí 4 minut až 30 sekund do startu musíme být již na správné straně a v první linii. Načasování záleží na početnosti startovního pole a typu a velikosti plachetnice na které závodíte. A v neposlední řadě také na síle větru. Zatímco Laseru stačí na konečné rozjetí ve středním větru cca. 5 sekund, u 470 je to 9 sekund a u JOD 35 15-20 sekund. Musíme s tím počítat při nájezdu k čáře a snažíme si vytvořit prostor pro rozjetí. Dobrý start má celou řadu variant, ale pár zásadních bodů musíme mít stále na paměti:

·        Výhodnější konec čáry
·        Čistý vítr
·        Místo v závětří na dostatečné rozjetí
·        Průjezd čarou v okamžiku výstřelu
·        Maximální rychlost
·        Perfektní trim
·        Absolutní koncentrace
·        Volnost manévrování

Stále se snažte vysledovat větrné změny a poryvy. Někdy není důležité vyhrát start, ale vychytat první změnu a mít možnost do ní otočit. Před startem se v malé lodi můžete postavit. Jednak máte mnohem lepší přehled a také se tím uvolníte. Na větší lodi může stratég vylézt na ráhno těsně u stěžně, aby mohl lépe sledovat situaci v návětří. Nezapomeňte však neustále sledovat své soupeře, kteří čekají na jakékoliv vaše zaváhání.
V dnešním díle jsme se pokusili více přiblížit okamžiky těsně před startem a naznačit možnosti správné volby strategie. Je samozřejmě velmi těžké vše shrnout do několika řádků. Zde je pouze určitý základ. Další cestou ve vašem jachtařském sebevzdělávání může být spolupráce s odbornými trenéry a lektory. www.jachtarskaskola.cz

www.iRegata.cz

—————

Zpět