20.09.2013 18:47

Start IV. díl

Jachtařská taktika je umění posouvat se v poli lodí ve snaze získat sebemenší náskok před soupeři. Stále musíte mít přehled kde se vaše loď nachází a porovnávat pozici s ostatními soupeři. Dobrý taktik přemýšlí několik tahů dopředu. V našem mini seriálu vám chceme tuto činnost alespoň trochu přiblížit. Přestože nemůžeme zdaleka popsat vše, pokusíme se zařadit i některé prvky navigace a strategie.

V předchozích třech dílech jsme si zopakovali základy strategie liniového startu a jednotlivé body předstartovní přípravy. V dnešním pokračování se zaměříme na start z brány, též zvaný gate start, nebo rabbit start.
Pro většinu závodníků je start z brány ojedinělou záležitostí a provozují jej prakticky jen jednou do roka na České námořní rallye. V zahraničí se s tímto druhem startu můžeme setkat např. na otevřeném Mistrovství Evropy, nebo na velkých národních mistrovstvích ve Velké Británii. Naši mladí závodníci jsou na tento start zvyklí z tréninků Sportovního centra mládeže. Proč se vlastně tento neobvyklý způsob startu používá?
Smyslem startu z brány je, aby většina početného startovního pole měla šanci na dobrý start. U liniového startu v poli 100 lodí může zhruba 20 – 30 lodí odstartovat poměrně slušně a na čistém větru. Ostatní mají stočený vítr, nebo jsou částečně ve větrném stínu a nebo dokonce ve druhé až třetí řadě. Což je již od začátku poměrně frustrující. U startu z brány má téměř každý šanci odstartovat na čistém větru. Mohou se tedy prosadit i méně zkušení jachtaři.
Navíc start z brány je snazší také pr závodní komisi. Odpadá zdlouhavé opakování startů , zdlouhavé stavění a případné přestavování startovní čáry. Navíc na mnoha místech ani nelze kotvit startovní loď a zde je pak tento druh startu nezbytný.

Jak probíhá start z brány?
Je vybrána jedna loď z pole (tzv. bránová loď, nebo též otvírač, nebo rabbit – „králík“), které pluje na větru zleva (bývalý pravobok) ostře proti větru. Všichni ostatní soupeři pak startují tak, že na větru zprava (dříve levobokem) minou záď otvírače.
Před startem je důležité zjistit všechny důležité informace o tomto startu. Variant může být celá řada. Proto důkladně prostudujte plachetní směrnice a všechny aktuální dodatky!!! K odstartování je nutná bóje, ale často to bývá i loď komise rozhodčích. Tento pevný bod těsně mine otvírač a pokračuje kursem ostře proti větru. Tento fixní bod jasně ukáže závodníkům, místo, kde bude start probíhat. Ti pak mají možnost se na start náležitě připravit.
Bránová loď je vybrána závodní komisí dle plachetních směrnic. Obyčejně to bývá loď z konce prvních 10% startovního pole. Na Rallye to bývá v pořadí 7. plachetnice z předchozí rozjížďky. Pro první start se losuje z lodí umístěných v TOP 10 předchozího ročníku. Tato loď má tedy povinnost dělat otvírače dle svých nejlepších schopností. Pokud tak neučiní, pak se vystavuje možnosti diskvalifikace.
Chvíli před vlastním startem, který je dán klasickou procedurou a vlajkováním, nejčastěji to bývá 30 sekund až jedna minuta, vyrazí otvírač od bóje, nebo lodě komise ostře proti větru zleva. V tomto směru pokračuje, dokud není propuštěn bránovým člunem. Bránový člun je většinou motorový člun, který pluje velmi těsně za otvíračem, chrání jeho záď a kontroluje průběh startu.
Jakmile otvírač vyrazí musíte zkontrolovat vaši pozici. V určitý moment těsně před startovním znamením, je to specifikováno ve směrnicích, ale obyčejně to bývá 3 sekundy, vyhodí z bránového člunu bóji. Ta označuje levý konec startovní čáry.

Start
Tři sekundy před startem máme tedy startovní čáru mezi volně plující bójí a zádí plujícího bránového člunu. Žádná z lodí nesmí tuto pomyslnou čáru protnout před startovním znamením, ale ihned po výstřelu mohou lodě tuto čáru protnout a na větru zprava odstartovat.
         V plachetních směrnicích naleznete délku startovní čáry v minutách. Obyčejně to bývá 3 minuty, ale u velkých lodí i více. Tento čas mohou rozhodčí z objektivních důvodů prodloužit i na poslední chvíli, ale startovat záměrně po stanoveném čase je takřka šílenství!
Pokud start probíhá v pořádku a bránový člun srovná rychlost a kurs s bránovou lodí, pak může člen závodní komise propustit otvírače a pokračovat sama v otevírání brány. Není to však zcela obvyklý postup. Po uplynutí startovního času může rozhodčí kdykoliv uzavřít otevírání brány zastavením bránového člunu. Pak mají zbývající závodníci opět omezený čas na to, aby sjeli k této uzavřené čáře a odstartovali. Po uplynutí této předem stanovené doby již nesmí žádná další loď startovat.
         Často bývá otvírač chráněn dalším tzv. ochranným člunem, který mu pluje vpředu v závětří. To chrání otvírače nejen fyzicky a zabraňuje srážkám, ale také loď chrání před stočeným a rozbitým větrem od flotily připravující se na start. Ochranný člun však musí řídit zkušený jachtař, jinak udělá více škody než užitku. U zkušeného závodního pole se tento člun nepoužívá.
         Pokud jde vše podle plánu, pak mají téměř všichni šanci dobře odstartovat. Přesto může být několik důvodů k odvolání startu:
Výrazná změna směru větru
Velká a neočekávaná změna síly větru na trase otvírače
Špatné postavení většiny pole, přímo ohrožující plavbu otvírače

Taktika
Při startu z brány téměř všichni odstartují poměrně velmi dobře. Na prvním křižování tak začnou nemalé problémy. Musíme plout co možná nejrychleji a vyhýbat se zbytečným soubojům. Navíc je velká pravděpodobnost hromadného střetu na návětrné bóji. Proto je třeba se na start co nejlépe připravit.
Na břehu – Pozorně prostudujte plachetní směrnice. Zjistěte znovu přesné časy, které se váží na start z brány. Překontrolujte číslo otvírače a zjistěte jeho předchozí umístění, typ plachet, na kterých jezdí, jeho techniku jízdy, rychlost atp. Zjistěte co nejpřesnější meteo informace
Na vodě – Porovnejte předpověď počasí se skutečností. Navrhněte strategii rozjížďky a vysledujte větrné změny a poryvy. Pro získání orientace v oblasti startu, jeďte co nejostřeji na větru zleva tak, jako následně pojede bránová loď. Tak nejlépe zjistíte jak bude pravděpodobně dlouhá startovní čára.
         Snažte se najít bránovou loď a porovnat rychlost a stoupavost v daných podmínkách.
Kde startovat
Při startu z brány je ještě složitější změnit stranu stoupačky, než při klasickém startu. Proto si musíme být jisti svojí strategií a vědět, která strana bude pravděpodobně lepší. Během liniového startu musíte v okamžiku výstřelu protnout startovní čáru. Při startu z brány si načasování startu musíte předem dobře promyslet. Jsou tři základní taktické varianty:
Startujte brzy když:
Bránová plachetnice je pomalá. Pak nemá smysl čekat několik minut, zatímco ostatní soupeři ujíždějí. Snažte se co nejdříve najít místo pro váš start. Při vhodné větrné změně pak máte ještě vetší šanci.
Je proměnlivý vítr, který osciluje v krátkých časových intervalech. Při brzkém startu a s využitím těchto změn můžete brzy předstihnout bránovou plachetnici, jež je omezena plavbou na jednom boku.
Bránová plachetnice jede málo ostře proti větru. Proto rychle odstartujte a získávejte výšku.
Levá stana stoupačky je výhodnější (stáčení větru, výška vln, proudy atp.).
Startujte později když:
Bránová plachetnice je rychlejší.
Vy jste výrazně pomalí.
Jste přesvědčeni, že bránová plachetnice začne ztrácet výšku po očekávané změně, které chcete využít.
Pravá strana stoupačky je výhodnější.
Startujte ze středu když:
Neznáme skutečnou rychlost otvírače.
Vane proměnlivý vítr.
Nejvážnější soupeři a většina pole čeká na obou předpokládaných koncích.

Technika
Jestliže si nejste zcela jisti z jaké strany odstartovat, pak zajeďte přibližně 5 minut před startem na pravděpodobný střed čáry. Odtud máte možnost na boční vítr rychle dojet na začátek brány a brzo odstartovat a nebo máte možnost pokračovat dál a startovat z konce čáry. Také můžete zůstat a startovat ze středu.
         Jak provést vlastní start? Počkejte na předem stanoveném místě na bránovou plachetnici a asi pět lodních délek před ní začněte manévrovat. Pokud s pozicí nejste spokojeni, jeďte s ní dokud nenaleznete správné místo pro váš start (s méně sportovní kajutovou plachetnicí musíte pozici najít mnohem dříve). Nesmíte mít kolem sebe rychlejší lodě. Ještě horší však je, když máte pod sebou loď, která pluje ostřeji než vy. Neustále sledujte bránovou plachetnici a hlídejte její kurs. Ještě je čas otočit a odstartovat později.
Pokud jste našli vhodné místo pro start, odpadněte a jeďte k bránovému člunu. Dbejte na to aby jste měli v závětří dostatek místa!!! Lodě nad vámi musíte tlačit do návětří a nesmíte dovolit, aby vám projeli ve vašem návětří. Pokud si pod sebou necháte příliš místa, pak hrozí, že toho několik lodí využije a těžko budete toto místo obhajovat. Jeďte proto k lodi poměrně ostře s určitou výškovou rezervou. Člun pak míjejte v plné rychlosti v co možná nejtěsnější vzdálenosti. Pozor na lodě , které se blíží na boční kurs z návětří. Jedou velmi rychle, ale nemají vůči vám právo plavby. Musíte hodně křičet a důrazně je na tuto skutečnost upozornit. Víte jak to vypadá na některých regatách se znalostí pravidel. To je bohužel smutná skutečnost. Pokud si nevykřičíte včas svá práva, pak vám protest a případná diskvalifikace jedné lodě nepomůže.    
Proplujte tedy co nejblíže zádi ochranného člunu. Pozor na záďové vlny. Ty můžete využít ke zhoupnutí a získání větší výšky.
Startovat na prvním místě je velmi riskantní. Je velmi těžké odhadnout na kterém místě bude vyhozena startovní bóje. Pokouší-li se o brzký start více lodí, pak raději nepodstupujte toto risiko. První odstartuje jen jedna loď, zatímco ty ostatní mohou jen ztratit. Pak vám nezbývá než hledat jiné řešení a to jde ve větrném stínu ostatních lodí jen těžko. Rozhodně však ze svého nezdaru neosočujte závodní komisi. Moc přátel si tím rozhodně nenaděláte.         Máte-li po startu problémy se závětrnými loděmi, pak byla vaše příprava nesprávná. Buďto jste si vybudovali málo místa v závětří a nebo jste během startovního manévru příliš odpadli.
         Velmi dobrá je technika sledování větrných změn. Plujte od startovní lodě několik set metrů pravobokem a pečlivě sledujte kompasové kursy. To samé proveďte asi minutu před startem. Když hodně odpadáte, pak rychle odhalzujte a snažte se odstartovat co nejdříve. Pokud jste naopak ve stoupavé změně, pak plujte na větru zleva dokud nepřijde změna, nebo dokud si nemyslíte, že tato změna přichází. Pak rychle odhalzujte a odstartujte do této příznivé změny. Když se vše vydaří získáte ihned pěkný náskok.
         Co však dělat, když se nic nedaří? Pokud chytnete těsně před startem vlnu a loď se vám zalije vodou, nebo pozdě přitáhnete otěž a div se nepřevrátíte do návětří a kosatník vlaje na trapézu za lodí. Loď odpadne, je plná vody a naše pozice je žalostná. Co teď? Situace není ztracená. Rychlý obrat na vítr zleva, tak 4 až 5 délek od místa, kde jsme odstartovali. Jedete za otvíračem, ale dostáváte příznivě stočený vítr od startujícího pole lodí. Chce to pevné nervy. Křižuje vás klidně 30 až 80 lodí s právem plavby. Vy však musíte v případě možné kolize povolit otěže a bez ztráty výšky nechat soupeře proplout. Chvíli před uzavřením brány, nebo po proplutí většiny pole, přitáhneme naplno otěže a maximálně stoupáme. Po chvíli set tak dostaneme nepoměrně slušnou pozici. Naše vzdálenost od první lodě, tedy otvírače, není velká a navíc máme oproti ní určitou výšku. Pokud vyjde pravá strana, pak máme šanci i se špatným startem bojovat o přední místa.
         Ve slabém větru tvoří startující lodě větrnou překážku a stejně jako u liniového startu pak bude na koncích většinou více větru.
         Je jasné, že otvírač tedy pluje první stoupačku na pravou stranu. Pokud se tedy do cíle blížíte na pozici lodě, která bude druhý den bránu otevírat, pak si důkladně zvažte zda se pravá strana bude shodovat z vaší pravděpodobnou strategií. Chcete opravdu být „králík?“
V dnešním závěrečném díle jsme vám přiblížili základní druhy startů. Je samozřejmě velmi těžké vše shrnout do několika řádků. Zde je pouze určitý základ. Další cestou ve vašem jachtařském sebevzdělávání může být spolupráce s odbornými trenéry a lektory. www.jachtarskaskola.cz

www.iRegata.cz

—————

Zpět