07.12.2013 15:29

Team Racing - taktika závodu družstev

Pro úspěch v závodě potřebujete řadu dovedností. Musíte zvládnout techniku jízdy, trim plachetnice, strategii a taktiku. U závodů družstev se vliv taktiky násobí počtem lodí v týmu. Zde jsou základní taktické pokyny, které by měl každý člen týmu dobře znát.

  • Jedna posádka nesmí omezovat druhou posádku na jiném úseku dráhy
  • Pravidla práva plavby nemusí být vyžadována mezi plachetnicemi stejného družstva
  • Plachetnice může poskytnout pomoc plachetnici svého družstva

Bodovací systém:
místo - 1 bod
místo - 2 body
místo - 3 body
místo - 4 body
místo - 5 bodů
místo - 6 bodů
NZ, NS, ND -   bodů
DSQ po protestu - pořadí + 6 bodů
PS, vážná škoda - pořadí + 10 bodů

Zjednodušeně:
tým vítězí  <  10 bodů  <  tým prohrává
Např.: 1 + 3 + 6 (10) = vítězná kombinace
           2 + 3 + 6 (11) = prohrávající kombinace

  • Zaútočte dříve, než soupeř zaútočí na vás!!!
  • Je třeba stále vědět, zda váš tým vítězí či prohrává a tomu uzpůsobovat taktiku.
  • Výpočty provádí kosatník a průběžně informuje kormidelníka.
  • Nepřestávejte sledovat směr a sílu větru. Někdy je lepší zapomenout na týmovou spolupráci a využít větru ke zlepšení své pozice.

Start

Startovní čára je dlouhá 6 až 8 lodních délek. Z těchto důvodů tolik nerozhoduje startovní pozice. Je třeba najít slabiny soupeře, nebo jeho silnou stránku. Jestliže je jedna ze soupeřových lodí pomalejší , může se pokusit blokovat vaši nejrychlejší loď.

V případě větrných změn:


A - startuje vlevo
B - vybírá místo a útočí
C - startuje vpravo

Jestliže zaůtočíte před startem a pole se rozdělí na malé dvojboje, každá dvojice startuje v jiném čase a vaše pozice může být nejhůře 2, 4, 6 a nejlépe 1, 3, 5. Někdy je třeba pomoci jeden druhému.

Pokud nechcete útočit, pak se pohybujte před startem vpravo od startovní lodě. Nikdy ale nesmí být váš tým zcela pohromadě, jinak se stanete snadným terčem.

Jestliže loď “A” získá krytí z pozice zcela vzadu, musí po startu okamžitě odpadnout a jet. V opačném případě může pozdržet loď “B.”

 

Křižování proti větru

Plujete-li vpředu, pak snadno zpomalíte svého soupeře. Čím blíže se k němu dostanete, tím lepšího výsledku můžete dosáhnout. Brzdění soupeře docílíte vypuštěním plachet, nejlépe jen kosatky v jeho návětří, nebo ve slabším větru, přetažením ráhna do návětří.

A - zpomalí a kontroluje B
B - nemůže obracet
C - je volná. Může otočit a předjet na čistém větru, nebo podjet a dostat B do beznadějně návětrné pozice.

Druhá možnost je náročnější na čas. Je vhodná zejména, jsou-li lodě na mezní čáře, nebo v blízkosti cíle.

 

Boční vítr

C - zpomalí vypuštěním plachet, nebo přitažením ráhna hlavní plachty na střed lodě a brzdí B
B - může vyostřit a vjet do návětří C. Ta se brání útočným vyostřováním. A může předjet v závětří. Může odpadnout a vjet do závětří C. Ta se ji snaží udržet ve svém větrném stínu. A pak může předjet v návětří. Je třeba dobře hlídat B, aby neprojela rozbitým větrem až na čistý vítr. Nejlepší obrana pro B je zpomalit a zaútočit na A.

 

Zadní vítr

A - snaží se dostihnout B, zakrýt ji svým větrným stínem a vyprovokovat k souboji.
C - pluje na čistém větru a snaží se obě lodě předstihnout. Následně blokuje B a pořadí B-A-C se mění na A-C-B.

B - získává krytí z pozice zcela vzadu a nemůže ostřit. Pokud ale 2x odhalzuje, získá opět krytí  a může útočit.
A - se brání prudkým vyostřením na ztrátu krytí. B však halzováním krytí opět získává.

 

Obeplouvání značek

U bójí je snadné nastražit past!

B - odvádí C
A - proplouvá na první pozici

C - čeká ve dvou lodních délkách u bóje
B - nemůže vplout do závětří. Může jen vyostřit. Tehdy ji C začne odvádět od bóje.
A - proplouvá na první místo

 

Taktika konkrétních kombinací:

1 2 3   1 2 3 Taktika - vítězná kombinace
1 2 3 - 4 5 6 Jeď rychle a nezabývej se soupeřem.
1 2 4 - 3 5 6 Kryj 3. Změnit na 1, 2, 3
1 2 5 - 3 4 6 Kryj 3, 4. Změnit na 1, 2, 3
1 2 6 - 3 4 5 Jeď rychle. Nezabývej se soupeřem.
1 3 6 - 2 4 5 1 kryje 2. Změnit na 1, 2, 6.
1 4 5 - 2 3 6 4 a 5 zvyšují náskok před 6. Jestliže 2 a 3 útočí, 1 se musí okamžitě vrátit a změnit na 2, 3, 4.
2 3 4 - 1 5 6 Nezabývej se 5 a 6. Dostihni 1.
2 3 5 - 1 4 6 Kryj 4. Změnit na 2, 3, 4.
1 2 3   1 2 3 Taktika - prohrávající kombinace
1 4 6 - 2 3 5 4 kryje 5. Mění na 1, 4, 5. Jestliže 2, nebo 3 útočí na 4, 1 musí zpět změnit na 2, 3, 4.
2 3 6 - 1 4 5 2 a 3 kryje 4 a 5. Změnit na 2, 3, 4.
2 4 6 - 1 3 5 2 kryje 3. 4 kryje 5. Změnit na 2, 3, 4.
3 4 5 - 1 2 6 Snaž se chytit 2.
3 4 6 - 1 2 5 Snaž se chytit 2. Potom kryj 5. Změň na 2, 3, 4.
3 5 6 - 1 2 4 3 se snaží udržet pozici, nebo chytnout 2. 5 a 6 útočí na 4.
4 5 6 - 1 2 3 Jeď jak nejrychleji dokážeš. Snad to vyjde příště...

www.iRegata.cz

—————

Zpět


Team Racing

/album/team-racing/p2010009-jpg/

—————

/album/team-racing/p5160387-jpg/

—————

/album/team-racing/p2010028-jpg/

—————

/album/team-racing/p5160332-jpg/

—————

/album/team-racing/p5150238-jpg/

—————

/album/team-racing/pa250046-jpg/

—————

/album/team-racing/p1240021-jpg/

—————

/album/team-racing/pa250097-jpg/

—————

/album/team-racing/p2050005-jpg/

—————

/album/team-racing/pa250111-jpg/

——————————