09.10.2013 22:03

Tornado

Nastavení takeláže a plachet dle olympijského vítěze Darrena Bundocka.

   
Záklon stěžně 5cm pod zadní roh (měřeno trapézem od úchytu předních vantů)
Napětí takeláže 27 Black Loose měřák (36 Silver Loose)
Rotátor Slabý - na vant, střední - konec ploutvovky, silný - až na konec nosníku
Záklon sálingů 40mm
Napětí diamantů 38 Black Loose měřák (44 Selver Loose)
Výška čeleně 9140mm pro Gran spinakr (měřeno od výtahového bloku spinakru)
Kladka spinakru 3 oko na trampolíně
Průhyb nosníku 14mm
Souběh kormidel 3mm
Jezdec kosatky Slabý 38cm, střední 41cm, silný 44cm od osy lodě

 

—————

Zpět