02.01.2015 14:24

Velikonoční regata

Velikonoční regata byla založena v roce 2000 jako reakce na díru v tehdejší nabídce závodů námořních plachetnic, kterých bylo v porovnání s dneškem poskrovnu. Většina tehdy pořádaných regat se jezdila převážně jako delší či kratší denní okruhy, výjimečně s vloženou noční etapou. Zakladatelé Velikonočky však chtěli nabídnout závodníkům jiný typ regaty –  tzv. „in-shore-off-shore race“, kde by svou roli nehrálo pouze trimování lodě, ale rovněž meteorologie, navigace, strategie dálkové plavby, vedení lodi v noci v a celková volní a fyzická připravenost posádky. Proto byl zvolen koncept „pět dnů a čtyř noci plavby na moři“, který se ukázal jako limitní z hlediska praktických schopností účastnících se posádek a možností, které jaderské pobřeží nabízí.

Původně se celkem cca. 350 Nm dlouhý závod startoval ze Sukošanu s tím, že cíl prvé etapy byl vždy v Dubrovniku. Trať nebyla nijak určena a záleželo na taktice jednotlivých skipperů, jakou dráhu plavby zvolí. Jadranské pobřeží nabízí na trase regaty několik taktických možností obeplutí ostrovů levo- anebo pravobokem, kterážto rozhodnutí, spolu se správným odhadem meteorologické situace, hrají ve svém důsledku největší roli ohledně celkového umístění té které posádky. Startovní město se v průběhu regaty, s ohledem na možnost zajištění monotypové flotily jachet schopných do Dubrovniku bez zastávky doplout, následně změnilo na Zadar, Biograd, až se v posledních letech ustálilo na Murteru. Flotila lodí, na kterých se regata plula, zahrnuje prapůvodní SAS 39, následně Elan 45, Bavaria 42 Match až k současným Bavariím 46 Cruiser. V drtivé většině jednotlivých ročníků bylo cíle prvé etapy v Dubrovniku dosaženo a posádky se mohly pokochat krásami historického centra. Pouze dvakrát se končilo na Korčule a jednou se obeplouvaly Kornaty, a to vždy a pouze v důsledku výrazně nepříznivého počasí.

Velikonočka se totiž, díky svému termínu, jezdí většinou v extrémním počasí silného větru a vzdutých vln, takže nároky na posádky i materiál jsou maximální. Tato skutečnost vede k tomu, že v každém ročníku několik lodí ze závodu odstoupí z důvodů technických závad, a sem tam dokonce některý člen posádky vzdá regatu po prvé etapě. Extrémní povětrnostní situace a noční plavba sebou nesly rovněž mnoho dramatických situací, které však naštěstí byly vždy lépe či hůře vyřešeny. Několik ročníků se samozřejmě odeplulo i za slabého větru až bezvětří, ale ani tento fakt neodradil závodníky od účasti na ročnících příštích, kdy si adrenalinu z plavby na vzdutém moři užili do sytosti. Obecně však je drsné počasí posádkami vnímáno výrazně příznivěji než poklidná plavba za slunečného počasí.

Velikonoční regata jako první zavedla interaktivní standard webových stránek závodu, na kterých pořadatelé poskytovali kontinuální zpravodajství, průběžné fotky ze závodu, první statické obrázky poloh aktualizovaných po čtyřech hodinách a následně on-line monitoring pohybu závodních lodí, tak, jak je v dnešní době považován za samozřejmost. Rovněž Velikonočka jako první (a možná jediná), otevřela na webu fórum zpráv posádek a divácký blog. Samozřejmostí se rovněž stala účast štábu České televize na závodech a následné několikeré vysílání dokumentu o konkrétním ročníku během následujícího roku, především v pauzách významných sportovních událostí.

Závodníci na regatě od jejího počátku nejvíce oceňovali volnost při plavbě do Dubrovniku a zpět, kdy rozhodnutí o úspěchu a neúspěchu leží zcela v jejich rukách a dobrý výsledek může být zkažen, anebo ho naopak dosaženo, jedinou strategickou volbou učiněnou v průběhu plavby. Velmi se rovněž osvědčil pravidelný radiový provoz sdělování aktuálních poloh závodících lodí, kdy si celá flotila jednou za čtyři hodiny uvědomuje svoji velikost a tento vzájemný éterový dotyk je společným pojítkem především v krušných chvílích na otevřeném moři, kdy posádky ztrácejí vizuální kontakt se soupeři a každý tak jede především vlastně sám proti sobě.

Od roku 2014 se velikonočka pluje pod novými pořadateli. Na jejích zavedených pravidlech a tradicích nechceme měnit nic, co by vedlo k omezování posádek při vlastním závodě. Hlavním cílem je dopřát závodníkům co nejvíce svobody, zábavy a sportovních zážitků z tohoto krásného sportu, stejně tak rivality, únavy, nervů a nakonec radosti z doplutého závodu.

www.velikonocniregata.cz

Historie medailistů Velikonoční regaty

Ročník 1. 2. 3.
2014 Robert Kolín Ivo Mareš  Jiří Altman
2013 Jan Pokorný Jiří Altman Jan Verich
2012 Evžen Korbel Mirek Thér Daniel Melichar
2011 Jan Pokorný Evžen Korbel Jaroslav Moravec
2010 Jan Pokorný Jaroslav Moravec Jan Verich
2009 Jan Pokorný Lubor Koláčný Zdeněk Zíta
2008 Roman Čada Norbis Nývlt Peter Loja
2007 Mirek Thér Zdeněk Zíta Jan Kylberger
2006 Jaroslav Krkoška Jan Pokorný Jaromír Michek
2005 Dan Vodička Mirek Thér Jaroslav Krkoška
2004 Jan Pokorný Tomáš Langer Vlastimil Kubový
2003 Jan Vohník Dan Vodička Evžen Korbel
2002 Jaroslav Trs Jan Pokorný Jan Poláček
2001 Jan Habal Jaroslav Korytář Martin Hora
2000 Václav Švec Roman Teuschel Jiří Valeš

 

—————

Zpět


Velikonoční regata

/album/velikonocni-regata1/a88-jpg/

—————

/album/velikonocni-regata1/a97-jpg/

—————

/album/velikonocni-regata1/a100-jpg/

—————

/album/velikonocni-regata1/t1p340-jpg/

——————————