14.02.2017 07:00

Změny závodních pravidel 2017-20

Konec čtyřletého olympijského cyklu je také obdobím změn závodních pravidel jachtingu. Většina jachtařů často změny ani nezaznamená, a tak je dobrou zprávou, že tentokrát se nejedná o příliš velké novinky. Určitě by ale prospělo, kdyby si všichni cvičně prošli část 2, která se týká potkávání lodí. Nejdůležitější jsou body 10 až 20. Na větru zprava a na větru zleva a následné další body. Ty by měl každý závodní jachtař dobře znát, ale občas na menších závodech zjišťujeme, že tomu tak není.
Závodní pravidla jachtingu se neustále vyvíjí. Před více než 30 lety znamenalo porušení pravidel, nebo dotek se značkou, vzdání rozjížďky a konec závodu. Od té doby se mnoho změnilo a penalizace už zdaleka nejsou tak drastické. Nejvíce se o nových změnách jistě dozvíte na plánované přednášce Martina Souška, který je na pravidla na slovo vzatý odborník. Nyní si ale ve stručnosti shrneme hlavní změny. Co je tedy nového?

Způsobená škoda před a po rozjížďce
Pokud do nynějška došlo ke kolizi mimo závod a loď s právem plavby byla poškozena, nebo na ní došlo ke zranění, nebyla loď, která vše způsobila nikterak penalizována. Pokud byl vznesen protest, pak bylo rozhodnuto dle pravidel, ale žádnou diskvalifikaci, nebo penalizaci to nepřineslo. Jen nezbytný dokument o vině pro pojišťovnu. To už ale neplatí. Nyní může být loď, která způsobila škodu penalizována od JURY jakýmkoliv způsobem. Může přijít o jedno místo, nebo více bodů, nebo může být i diskvalifikována. To platí pro lodě, které závodí, nebo jsou poblíž závodního okruhu, nebo jedou na start, či z cíle. Lodě které ale nezávodí, mohou být penalizovány jen za body 14 - zabránění dotyku, pokud dojde k vážné škodě, nebo zranění, nebo v případě bodu 24.1. - překážení jiné lodi.

Místo u značky
V bodě 18.2. byla vyňata dvojznačnost pravidla. Jedná se jen o jednoznačnější interpretaci. K technické změně nedošlo.

Obrat v zóně
Toto se týká pravidla 18.3, které si důkladně prostudujte. Jedná se o průjezd kolem návětrné značky pravobokem a vzájemného počínání lodí přijíždějících na větru zprava a lodě na větru zleva.

Místo u překážky
Došlo k upřesnění. Zejména s ohledem na závodníky vícetrupých lodí.

Místo k obratu
Není legální vyžadovat zvoláním místo k obratu u překážky, kterou loď může obeplout bez změny kurzu. Jedná se u upřesnění pravidla, aby nedocházelo k jeho zneužití.

Zproštění obvinění
Pravidlo 21 bylo přesunuto také do sekce D, netýká se tedy jen značek a překážek.

Špičkoví jachtaři dokáží v některých lodních třídách dokáží nastavením plachty přimět loď k driftování do návětří. Tím zmenší mezeru k návětrné lodi a naopak si zvětší prostor k akceleraci. Pravidlo 22.3 nově říká, že loď která se takto posouvá, musí vyhýbat lodi, která tak nečiní.

Startovní penalizace
Během startovní procedury se stala vlajka “U” za poslední roky velmi populární. Elegantně vyřešila problém s diskvalifikací i přes všeobecné odvolání startu. Nyní byla tato vlajka oficiálně zařazena v rámci pravidla 30.3.

Další změny pravidel
Některé termíny byly mírně změněny, ale o žádné výrazné změny se nejedná. Např. committee boats se mění na committee vessels apod. Změny se týkají nově také trenérů, nebo podpůrného týmu. Pokud někdo z nich poruší plachetní směrnice, nebo vpluje do závodní dráhy, pak může být jeho závodník penalizován.
Více o pravidlech na přednášce Martina Souška. Nyní kdo má zájem, tak pro něho máme jachtařské vlajky odpovídající novým pravidlům jachtingu 2017-20 k vylepení na loď. Jedná se o 6 ks zalaminovaných vodě odolných samolepek, které si můžete i jednotlivě nalepit. Pak už nikdy nebudete tápat, která vlajka co znamená. Napište nám a my vám vlajky pošleme na dobírku.

—————

Zpět


Kontaktujte nás


JACHTAŘSKÉ VLAJKY

/album/jachtarske-vlajky/vlajky-postponement-signals-iregata-a6-jpg/

—————

/album/jachtarske-vlajky/vlajky-abandonment-signals-iregata-148x76-jpg/

—————

/album/jachtarske-vlajky/vlajky-other-signals-iregata-148x67-jpg/

—————

/album/jachtarske-vlajky/vlajky-preparatory-signals-iregata-148x56-jpg/

—————

/album/jachtarske-vlajky/vlajky-changing-signals-iregata-148x56-jpg/

—————

/album/jachtarske-vlajky/vlajky-recall-signals-iregata-148x59-jpg/

——————————